MLO Paderewski szkołą przyjazną LGBTQ+

23 maja 2023

Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące Paderewski w Lublinie już po raz trzeci otrzymało tytuł szkoły przyjaznej LGBTQ+. 19 kwietnia 2023 r. odbyło się oficjalne wręczenie Dyplomu Równości.

 

Inicjatywa Ranking Szkół Przyjaznych LGBTQ+ ma na celu wskazywanie bezpiecznych, otwartych i tolerancyjnych szkół średnich. Ocena odbywa się poprzez głosowanie przez uczniów i uczennice. Jesteśmy dumni, że nasze liceum już po raz kolejny zostało wyróżnione jako szkoła otwarta i bezpieczna.

W imieniu MLO Paderewski, Dyplom Równości odebrała Jolanta Prochowicz. Wręczyła go Iga Sobólska – koordynatorka Rankingu Szkół Przyjaznych LGBTQ+ w województwie lubelskim oraz wiceprzewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Lublin. Przekazanie dyplomu odbyło się na piątkowej konferencji prasowej, podczas której poruszone zostały kwestie dotyczące bezpieczeństwa młodzieży. 

Młodzi uczestniczy podkreślali rolę, jaką odgrywa troska o równość i edukacja o Prawach Człowieka w wyborze przyszłego miejsca nauki. Otrzymanie Dyplomu Równości jest potwierdzeniem, że prawa ucznia do swobody myśli, przekonań, sumienia i wyznania oraz orientacji seksualnej są respektowane w danej szkole. 

W 2022 r. nasze liceum otrzymało tabliczkę „Bezpieczna szkoła” – zobacz relację z tego wydarzenia.

Współpraca: