Ogłoszenie dla absolwentek i absolwentów – Targi Karier (22.12.2023)

4 grudnia 2023

Serdecznie zapraszamy Absolwentów i Absolwentki do wzięcia udziału w Targach Karier, które odbędą się w Liceum Paderewski 22 grudnia 2023 r. (piątek). Start o godz. 11:30.

 

Okres nauki w liceum wiąże się z podejmowaniem ekscytujących, ale jednocześnie stresujących decyzji życiowych. Rozmowy z absolwentami i absolwentkami są szczególnie cenne dla uczennic i uczniów Paderewskiego. Dają im szansę spojrzeć w przyszłość przez pryzmat historii starszych roczników, a w ten sposób – ułatwić podjęcie ważnych wyborów.

Dlatego też organizujemy Targi Karier w Liceum Paderewski. Będzie to okazja do wymiany doświadczeń i poznania różnych możliwości rozwoju po szkole.

 

Jak będzie wyglądać wydarzenie?

Spotkania między absolwentami a uczniami będą odbywały się jeden na jeden lub w małych grupkach. Targi Karier będą przebiegały w swobodnej atmosferze, która pozwoli nie tylko na merytoryczne rozmowy, ale również na przyjemne spędzenie czasu.

Droga absolwentko, drogi absolwencie: jeśli chcesz wziąć udział w wydarzeniu, wypełnij krótki formularz:

Biorę udział w Targach Karier

 

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wpisanie przeze mnie danych osobowych do formularza jest wyraźnym działaniem potwierdzającym zgodę na ich przetwarzanie przez organizatora Targów Karier.

KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest CRH Akademos Sp. z o.o. w Lublinie przy ul. Symfonicznej 1,
 2. Z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych mogą się Państwo kontaktować pod w/w adresem lub za pomocą poczty e-mail: odo@zagiel.pl.
 3. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu organizacji Targów Karier. Podstawą prawną przetwarzania danych jest udzielona przez Państwo zgoda, którą możecie wycofać w dowolnym momencie.
 4. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali przez do czasu wycofania zgody, nie dłużej jednak niż 1 rok.
 5. Dane nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania.
 6. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy/instytucje/podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa,
  a także podmioty świadczące usługi na rzecz administratora danych (obsługa IT, agencje marketingowe, inne podmioty uczestniczące w organizacji Targów Karier).
 7. Mają Państwo prawo do żądania od administratorów dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do cofnięcia zgody
  w dowolnym momencie, do przenoszenia danych.
 8. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, kierując korespondencję na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych uniemożliwi udział w Targach Karier.

 

Współpraca: