Paderewski ze wsparciem SGH

7 kwietnia 2018

Liceum Paderewski zostało objęte programem “Klasa akademicka SGH”!

Objęcie przez SGH wsparciem wybranej klasy to możliwość:

 • udziału klasy akademickiej w specjalnie zorganizowanych zajęciach dydaktycznych prowadzonych na kampusie SGH;
 • udziału poszczególnych uczniów w semestralnych wykładach SGH na zasadach wolnego słuchacza;
 • udziału w webinariach prowadzonych na żywo przez wykładowców SGH;
 • udziału poszczególnych uczniów w warsztatach SGH prowadzonych przez praktyków biznesu;
 • przeprowadzenia specjalnych zajęć w siedzibie Szkoły przez nauczycieli akademickich SGH;
 • objęcia tutoringiem szczególnie uzdolnionych uczniów;
 • uzyskania wsparcia pracowników Uczelni przy opracowywaniu scenariuszy zajęć;
 • zaproszenia uczniów do aktywności w studenckich kołach naukowych w przypadku objęcia patronatem klasy maturalnej;
 • korzystania przez uczniów i nauczycieli z zasobów Biblioteki SGH;
 • wzbogacania biblioteki Szkoły publikacjami Oficyny Wydawniczej SGH;
 • pomocy w nawiązywaniu relacji z instytucjami krajowymi i zagranicznymi, które mogą wesprzeć w doskonaleniu oraz upraktycznianiu nauczania.
Dodatkowe kryteria rekrutacyjne:
 1. Liczba uczniów, którzy uzyskali 100% punktów na egzaminie maturalnym z następujących przedmiotów (na poziomie rozszerzonym): matematyka, fizyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie;
 2. Liczba uczniów, którzy uzyskali 7 punktów na egzaminie matury międzynarodowej (dyplom IB DP) z następujących przedmiotów: matematyka, fizyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, ekonomia.

źródło: strona www SGH

Nasze certyfikaty: