Projekty interdyscyplinarne w klasach 1 IB MYP

6 marca 2024

Uczniowie klas I IB MYP pracowali nad projektami interdyscyplinarnymi. W swojej pracy łączyli wiedzę i umiejętności z języka polskiego, angielskiego i wychowania fizycznego.

 

Pracując nad projektem interdyscyplinarnym, uczeń:

  • Lepiej rozumie temat, łącząc wiedzę i umiejętności z dwóch, trzech przedmiotów
  • Dostrzega na ile każdy przedmiot pomógł mu lepiej zrozumieć temat i ostatecznie stworzyć produkt
  • Wymienia i analizuje podobieństwa i różnice w podejściu do tematu z perspektywy różnych przedmiotów
  • Wie na ile wieloprzedmiotowe podejście do tematu pozwoliło mu go lepiej zrozumieć
  • Dostrzega ograniczenia, na jakie napotkał, tworząc produkt
  • Potrafi odpowiedzieć na pytanie jakie przedmioty pomogłyby mu w dalszej eksploracji zagadnienia
  • Widzi możliwości dalszego działania, jakie wynikają z interdyscyplinarnego podejścia i jakie daje stworzony produkt

 

Dowodem na to są powstałe produkty i refleksje naszych uczniów, dostępne poniżej.

 

PRODUKTY

 

REFLEKSJE

Współpraca: