Rekrutacja Liceum Paderewski – lista przyjętych

13 kwietnia 2018

Przedstawiamy listę osób przyjętych do klas 1  Liceum Paderewski na rok szkolny 2018/2019,

na podstawie wyników egzaminów wstępnych w I naborze.

PRZYJĘCI KANDYDACI

Gratulujemy!

Każdy kandydat, który aplikował do szkoły w I naborze

otrzyma mejlową, indywidualną informację zwrotną o wyniku sesji egzaminacyjnej oraz o kolejnych krokach niezbędnych w procedurze rekrutacji.

Nasze certyfikaty: