Wizyta ewaluacyjna IB MYP

20 lutego 2018

W ostatnim tygodniu w Szkołach Paderewski gościliśmy wizytatorów z IBO w ramach wizyty ewaluacyjnej programu IBMYP ( Middle Years Programme ).

Pani Janice Wood oraz pan Paul Horkan – to edukatorzy, którzy są doświadczonymi nauczycielami w programach IB oraz pełnią w IB różne role, miedzy innymi są wizytatorami, szkoleniowcami, egzaminatorami, itp.

Wizytacja przebiegła bardzo pomyślnie, pod adresem naszej szkoły padły słowa pochwały i uznania. Wizytatorzy podkreślali przede wszystkim pasję, zaangażowanie i profesjonalizm. Na kompletny raport musimy poczekać około 8 tygodni.

fot. AG.

na zdjęciu:
 Magdalena Krzemińska (koordynator IB MYP), Janice Wood, Paul Horkan, Adam Kalbarczyk (dyrektor Szkół Paderewski)

Nasze certyfikaty: