Wyjazd do Essen w ramach Erasmus+

5 października 2021

W dniach 6-10 września odbyła się wizyta projektowa w ramach Erasmus+ ‘Transdigital Education – Developing Key Competences through Holistic Learning and Teaching in the Digital Age’.

Była to wizyta partnerska dla nauczycieli SCIENCES/ nauk przyrodniczych (Teacher Training in Essen) 'Perspectives in the Natural Sciences’, otwierająca moduł 2 projektu pt. 'Environmental Awareness & Engagement’. Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych ze szkół z Danii, Hiszpanii, Litwy, Niemiec i Polski mieli okazję spotkać się w Goetheschule w Essen (Niemcy).

Na początku wizyty przedstawiciele każdej ze szkół biorących udział w projekcie podzielili się swoimi doświadczeniami i refleksjami dotyczącymi sposobów nauczania, metod i materiałów używanych w ich placówkach, omówili rolę cyfrowego nauczania, podejścia holistycznego, istoty interdyscyplinarności, współpracy z innymi instytucjami i nauczania poza szkołą.

Podczas sesji dyskutowano nad problemami, z jakimi borykają się szkoły i pomysłami do ich rozwiązania – została opracowana lista rad i dobrych praktyk. Nauczyciele skupili się również nad zastosowaniem różnego rodzaju stron internetowych i aplikacji przydatnych w prowadzeniu lekcji z przedmiotów przyrodniczych, stworzyli bazę takich narzędzi z zaznaczeniem ich zalet i wad.

Wraz z uczniami realizującymi w Goetheschule program IB DP, uczestnicy projektu Erasmus+ wzięli udział w wykładzie i warsztatach poprowadzonych przez koordynatora ogólnokrajowego projektu w Niemczech ‘School of the Future’. Podczas zajęć młodzież prowadziła dyskusje na temat zrównoważonego rozwoju, czym jest i jak można rozwijać świadomość ludzi dotyczącą tego zagadnienia, jakie działania są podejmowane w Niemczech w tym kierunku i jak oni sami mogliby się włączyć.

Nauczyciele ze szkół partnerskich również podzieli się własnymi doświadczeniami i pomysłami realizowanymi w ich placówkach. Ponadto, nauczyciele wizytujący mieli możliwość dołączenia do tych uczniów podczas ich lekcji i uczestniczenia w zajęciach biologii opartych na przeprowadzaniu eksperymentu i obserwacji.

W trakcie tygodnia projektowego odbyły się również zajęcia terenowe – w Gruga Park, ponieważ jednym z poruszanych tematów było nauczanie poza salą lekcyjną. Nauczyciele mogli zapoznać się z technikami umożliwiającymi pomiary czynników abiotycznych oraz metodami używanymi w badaniu bioróżnorodności flory i fauny ekosystemów wodnych oraz lądowych.

 

 

Współpraca: