Teatr Szkolny


Teatr szkolny zrzesza uczniów Liceum Paderewski. Licealiści biorą udział w licznych przeglądach i konkursach teatralnych w Lublinie i regionie, osiągając sukcesy.

Grupa teatralna współpracuje z Teatrem Bagatela w Krakowie. Czynnie działa występując na szkolnych wydarzeniach oraz charytatywnie. Uczestniczy w warsztatach i wyjazdach edukacyjnych.

Opiekunem szkolnej grupy teatralnej jest Cezary Potapczuk — nauczyciel z 25-letnim doświadczeniem pracy w mediach. Współpraca i praktyczna nauka zawodu pod okiem „największych nazwisk rynku mediów w Polsce”.

 

 

Współpraca: