Adriana Kawecka

a.kawecka@paderewski.lublin.pl
  • bibliotekarz

Motto:

Wiedzę możemy zdobywać od innych ale mądrości musimy nauczyć się sami. Adam Mickiewicz

Kwalifikacje zawodowe:

absolwentka ekonomii na KUL, ukończyła studia podyplomowe na UMCS: bibliotekoznawstwo.

Pasje:

beletrystyka, współczesne kino, pływanie

Współpraca: