Barbara Gondek-Błaszków

b.gondek@paderewski.lublin.pl
 • język angielski
 • koordynator programu międzynarodowego IB Middle Years Programme (IB MYP)
 • trener MYP Language acquisition w IBO (workshop leader)

Motto: „Nie możesz człowieka nau­czyć nicze­go. Możesz mu tyl­ko pomóc odnaleźć to w sobie”. Galileusz

dr Eliza Jackowska-Boryc

e.jackowska@paderewski.lublin.pl
 • koordynator programu międzynarodowego IB Diploma Programme (IB DP)
 • nauczyciel akademicki

Motto: Keep calm and work hard

Milena Kliszczyńska

m.kliszczynska@paderewski.lublin.pl
 • psycholog
 • doradca zawodowy
 • koordynator programu Erasmus+

Motto: Wysłana wiadomość nie zawsze jest tą samą odebraną wiadomością. Virginia Satir

Magdalena Kosior-Szychiewicz

m.kosior@paderewski.lublin.pl
 • koordynator programu polskiego
 • język niemiecki
 • koordynator wymiany polsko-niemieckiej

Motto: Cokolwiek zamierzasz zrobić, o czymkolwiek marzysz, zacznij działać. Śmiałość zawiera w sobie geniusz, siłę i magię. J. W. Goethe

Weronika Lenarczik

w.lenarczik@paderewski.lublin.pl
 • psycholog
 • koordynatorka Service as Action (SA)

Motto: Szczęście jest czymś co przychodzi pod wieloma postaciami, któż więc je może rozpoznać? E. Hemingway „Stary człowiek i morze”

Anna Wojciechowska

a.wojciechowska@paderewski.lublin.pl
 • koordynator ds. przyjęć Liceum Paderewski
 • podstawy przedsiębiorczości, biznes i zarządzanie, projektowanie
 • koło olimpijskie z przedsiębiorczości
 • lider zespołu zajęć artystycznych
 • opiekun Paderewski Community Service

Motto: You were born to be real, not to be perfect. Min Yoongi

Współpraca: