Agnieszka Ułanowicz-Święch

a.swiech@paderewski.lublin.pl
  • matematyka
  • egzaminator ECDL

Motto:

Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia. Seneka

Kwalifikacje zawodowe:

jej sukcesy to wyniki egzaminu gimnazjalnego w części matematycznej (średnio o 15 punktów procentowych wyższe niż w województwie), wyniki moderacji z matematyki (MYP) średnio o 0,40 wyższe od średniej światowej przy 100% zgodności wyników z ocenami moderatorów oraz laureaci konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjum, m.in. organizowanych pod patronatem Kuratorium Oświaty.

Współpraca: