Beata Księżopolska

b.ksiezopolska@paderewski.lublin.pl
  • język polski
  • koło polonistyczne - literackie

Motto:

Doświadczenie jest najlepszym nauczycielem. Cyceron

Kwalifikacje zawodowe:

Redaktorka Bloga Edukacja i Inspiracje. Pod jej opieką uczniowie rozwijają swoje literackie i artystyczne talenty oraz osiągają sukcesy w wojewódzkich i ogólnopolskich konkursach np. w Wojewódzkim Konkursie Literackim, Ogólnopolskim Konkursie Literacko-Fotograficznym, Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim im. J. Czechowicza, Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy Ukraińskiej, Ogólnopolskim Festiwalu Herbertowskim, Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim w Stylu Norwidowskim.

Współpraca: