dr Barbara Ostrowska

b.ostrowska@paderewski.lublin.pl
  • teoria wiedzy
  • psychologia

Motto:

Jeśli nie jesteś gotowy, żeby popełniać błędy, nigdy nie wymyślisz niczego oryginalnego. Ken Robinson

Kwalifikacje zawodowe:

doktor psychologii, trener i egzaminator Organizacji Matury Międzynarodowej IBO. Współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi, m.in. Fundacją Szkoła z Klasą oraz Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy THINK! Należy do społeczności Superbelfrzy RP. Posiada certyfikat MCE: Microsoft Certified Educator oraz Google Certified Educator. W 2018 roku nominowana do nagrody Nauczyciel Roku, a w 2019 laureatka konkursu EduInspirator za aktywne angażowanie się w realizację międzynarodowych projektów edukacyjnych Erasmus+, ich najwyższą jakość i dzielenie się z innymi nauczycielami.

Pasje:

edukacja, psychologia, literatura, fotografia, chór

Współpraca: