dr hab. Bożena Pawlikowska-Pawlęga

b.pawlega@paderewski.lublin.pl
  • biologia
  • nauczyciel akademicki
  • zajęcia z biologii we współpracy z UM, UMCS, UP w Lublinie

Kwalifikacje zawodowe:

jest  nauczycielem akademickim, prowadzi badania naukowe. Do jej sukcesów można zaliczyć bardzo wysokie wyniki maturalne uczniów: średnia ocen o 1,30 wyższa od średniej światowej, wielokrotnie najwyższa ocena (7) egzaminacyjna oraz najwyższa ocena (A) za Extended Essay.

Pasje:

muzyka folk (była członkiem zespołu Orkiestra św. Mikołaja), języki obce, siatkówka, pływanie, jazda na rowerze

Współpraca: