dr Mariusz Niedźwiedź

m.niedzwiedz@paderewski.lublin.pl
  • biologia
  • nauczyciel akademicki

Kwalifikacje zawodowe:

jest nauczycielem akademickim. Jego sukcesy to średnia ocen maturalnych o 21% wyższa od średniej krajowej (jego uczniowie studiują lub już ukończyli m.in. medycynę, biologię, biotechnologię, farmację i psychologię).

Pasje:

muzyka rockowa, literatura fantasy i science fiction, przyroda, turystyka górska i rowerowa, piłka ręczna, uprawa roślin, akwarystyka

Współpraca: