dr Marta Kusznerczuk

m.kusznerczuk@paderewski.lublin.pl
  • geografia
  • Environmental Systems and Societies (ESS)
  • lider zespołu przedmiotów społecznych
  • wychowawca klasy 3B IB DP
  • egzaminator maturalny (matura polska oraz matura międzynarodowa)
  • opiekun stowarzyszenia Eco Szkoła

Motto:

Nikomu nie wolno drżeć przed nieznanym, gdyż każdy jest w stanie zdobyć to, czego pragnie i to, czego mu potrzeba. Paulo Coelho

Kwalifikacje zawodowe:

jest doświadczonym egzaminatorem matury polskiej i międzynarodowej, co przekłada się na konkretną i zakończoną sukcesem pracę z uczniami. Jej uczniowie osiągają wysokie (znacznie wyższe od średniej światowej) wyniki z matury międzynarodowej. W swoim nauczaniu kieruje się pasją i próbą zrozumienia otaczającego świata.

Pasje:

sport, turystyka aktywna, podróże, zdrowa kuchnia

Współpraca: