dr Piotr Kalwiński

p.kalwinski@paderewski.lublin.pl
  • język polski
  • opiekun koła olimpijskiego z języka polskiego

Motto:

Jeśli nie teraz, to kiedy? Hillel Starszy

Kwalifikacje zawodowe:

Absolwent studiów w ramach komponentu dydaktycznego studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa KUL oraz judaistyki – dwuletnich studiów w ramach specjalizacji przy kierunku kulturoznawstwo UMCS. Pracował także jako asystent w Międzynarodowym Ośrodku Badań nad Historią i Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Środkowej i Wschodniej KUL.

Pasje:

czytanie (dawniej głównie fantastyki: Dick, King, Wells, Poe), słuchanie audiobooków, robienie przetworów owocowych

Współpraca: