Ewa Kalbarczyk

e.kalbarczyk@paderewski.lublin.pl
  • język polski
  • egzaminator maturalny
  • wychowawczyni klasy 4A PP

Motto:

W ludziach więcej rzeczy zasługuje na podziw niż na pogardę. A. Camus

Kwalifikacje zawodowe:

przez naukę literatury stara się pomóc uczniom zrozumieć siebie i świat. Jej sukcesy zawodowe to bardzo wysokie wyniki maturalne uczniów (w roku 2013 najwyższa średnia ocen w województwie lubelskim, o 27% wyższa od średniej krajowej).

Pasje:

realizm magiczny (szczególnie w prozie Olgi Tokarczuk i filmach Jana Jakuba Kolskiego), literatura faktu, teatr współczesny Krzysztofa Warlikowskiego i Grzegorza Jarzyny

Współpraca: