Katarzyna Charytanowicz

k.charytanowicz@paderewski.lublin.pl
  • matematyka
  • wychowawczyni 1D IB MYP
  • nauczyciel akademicki

Motto:

Wszystko jest trudne, dopóki nie stanie się łatwe. Goethe

Kwalifikacje zawodowe:

absolwentka matematyki spec. informatyczna oraz statystyczna analiza danych na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie, autorka prac naukowych w dziedzinie geometrii różniczkowej. 

Pasje:

wspinaczka skałkowa 

Współpraca: