Maciej Kiwała

m.kiwala@paderewski.lublin.pl
  • matematyka
  • koło olimpijskie ze statystyki matematycznej
  • wychowawca klasy 4B IB DP
  • opiekun patronatu SGH

Motto:

Gdy nie kwitną ci jabłonie, nie jest to wina słońca. Przysłowie chińskie

Kwalifikacje zawodowe:

stara się, by matematyka nie była postrzegana jako najmniej lubiany przedmiot w szkole. Wśród jego uczniów są liczni laureaci gimnazjalnych konkursów matematycznych Olimpiady Matematycznej. W moderacji MYP osiąga 100% zgodności, a wyniki maturalne jego uczniów są wyższe od średniej światowej. Jest egzaminatorem matury międzynarodowej.

Pasje:

literatura science fiction, muzyka, teatr, kino studyjne, teoria względności, turystyka górska, koszykówka, siatkówka, pływanie

Współpraca: