Mateusz Dudka

m.dudka@paderewski.lublin.pl
  • psychologia

Motto:

Jakiż nudny byłby świat bez wyjątków od reguły! Carl Gustav Jung

Kwalifikacje zawodowe:

absolwent psychologii na UMCS w Lublinie i studiów podyplomowych z zakresu psychologii edukacyjnej. Aktualnie pracuje nad rozprawą doktorską dotyczącą poziomu rozwoju funkcji wykonawczych w przypadku osób dwu- i wielojęzycznych. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, psycholog teoretyk i praktyk. Szczególnie cennym osiągnięciem naukowym jest opis funkcjonowania 32-języcznego mężczyzny.

Pasje:

interesuje się zagadnieniami związanymi ze strategiami uczenia się języków obcych (zwłaszcza stosowanymi przez osoby dwu- i wielojęzyczne); architekturą umysłu wielojęzycznego, rolą różnic indywidualnych w osiągnięciu sukcesu edukacyjnego, rozwojowymi zaburzeniami językowymi. Uwielbia spotkania przy kawie z ciekawymi ludźmi, wiersze Szubera i twórczość Myśliwskiego.

Współpraca: