Milena Kliszczyńska

m.kliszczynska@paderewski.lublin.pl
  • psycholog
  • doradca zawodowy
  • koordynator programu Erasmus+

Motto:

Wysłana wiadomość nie zawsze jest tą samą odebraną wiadomością. Virginia Satir

Kwalifikacje zawodowe:

ukończyła psychologię na UMCS, a także I stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Obecnie jest w trakcie studiów podyplomowych z Przygotowania Pedagogicznego oraz Doradztwa Zawodowego. Jako psycholog szkolny i doradca zawodowy dba o kontakt z uczniami oparty na relacji współpracy i wzajemnego zaufania. 

Pasje:

muzyka, gra na instrumentach, nurt TSR

Współpraca: