Natalia Turkiewicz

n.turkiewicz@paderewski.lublin.pl
  • język łaciński

Motto:

Adulescentia est tempus discendi, sed nulla aetas sera est ad discendum. (Młodość to czas na naukę, ale w żadnym wieku nie jest za późno, by się uczyć.)

Kwalifikacje zawodowe:

absolwentka KUL o ukończonej specjalizacji nauczycielskiej w zakresie filologii klasycznej i historii, doktor historii i doktor literaturoznawstwa (w zakresie filologii klasycznej).

Pasje:

czytanie, śpiew, sport, kultura antyku i średniowiecza

Współpraca: