Paulina Galus

p.galus@paderewski.lublin.pl
  • biologia

Motto:

Nauczycielem jest ten, kto potrafi z trudnych rzeczy uczynić łatwe. Ralph Waldo Emerson

Kwalifikacje zawodowe:

ukończyła studia magisterskie na kierunku biologia, studia podyplomowe z nauczania geografii i chemii. Za najważniejsze w nauczaniu uważa samodzielne myślenie.

Pasje:

hodowla roślin domowych, kosmetyka

Współpraca: