dr Sylwester Wereski

s.wereski@paderewski.lublin.pl
  • geografia

Motto:

Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć. Maria Skłodowska-Curie

Kwalifikacje zawodowe:

nauczyciel akademicki, absolwent Studiów Podyplomowych Kształcenie w Integracji Osób Niepełnosprawnych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie oraz Analiza Danych na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie. Za najważniejsze w nauczaniu geografii uważa rozwijanie w uczniach pasji poznawania świata .

Pasje:

fotografia analogowa, podróże małe i duże, literatura faktu, chodzenie po bagnach

Współpraca: