Tomasz Siwek

t.siwek@paderewski.lublin.pl
  • język polski

Motto:

Coś, co jednemu człowiekowi wydaje się zupełnie proste i naturalne, dla drugiego może się okazać potwornym gwałtem. Każdy z nas jest inny. W. Wharton

Kwalifikacje zawodowe:

jego sukcesy zawodowe to zarówno średnia ocen maturalnych wyższa od średniej światowej, jak i nagrody (w tym Grand Prix) i wyróżnienia w kolejnych edycjach Ogólnopolskiego Przeglądu Inscenizacji Fragmentów Dzieł Williama Shakespeare’a w języku angielskim.

Pasje:

literatura, muzyka dawna, kosmologia

Współpraca: