Zuzanna Żukowska

z.zukowska@paderewski.lublin.pl
  • biologia

Kwalifikacje zawodowe:

absolwentka biotechnologii ogólnej UMCS.

Pasje:

muzyka ciężka, uprawa roślin, rysunek

Współpraca: