Koncepty – zajęcia w klasach 1 i 2

19 stycznia 2024

Uczniowie klas 1 i 2 programu międzynarodowego na zajęciach zgłębiali koncepty eksplorowane na lekcjach przedmiotowych. Ich zadaniem była identyfikacja i analiza treści zawartych w tych konceptach.

 

Czym są koncepty?

Koncepty to uniwersalne, ponadczasowe, złożone i abstrakcyjne pojęcia, takie jak na przykład „komunikacja”, „kultura”, „kreatywność”, „system”, „zmiana” czy „powiązania”. Koncept jest jak parasol, który może mieścić wiele tematów, faktów, treści, zagadnień gramatycznych i leksykalnych.

 

Uczenie konceptualne

W uczeniu konceptualnym uczeń, oprócz nauczenia się pewnych faktów, zrozumienia procesów, strategii, nabywania umiejętności, zyskuje szerszą perspektywę.

Na przykład, ucząc się o szczęściu na lekcji języka angielskiego można skupić się na słownictwie związanym z dobrostanem, długowiecznością, zdrowymi nawykami (uczenie tradycyjne). Można również wyjść od „powiązań” między informacją a odbiorcą: jak informacja może wpływać na nasz dobrostan, jakie informacje mogą zmienić nasze postrzeganie szczęścia.

Koncentrując się na „powiązaniach”, uczeń zdobywa wiedzę, czyli poznaje nowe słownictwo z danego tematu, jednak przede wszystkim uczy się analizować, używać wiedzy merytorycznej, aby zgłębić pojęcie bardziej abstrakcyjne, szersze, jakim jest koncept. Te kompetencje są niezwykle ważne w szybko zmieniającym się świecie.

Współpraca: