Projekty Erasmus+ realizowane w naszej szkole

29 października 2021

W bieżącym roku szkolnym kontynuujemy realizację dwóch projektów Erasmus+ dla uczniów i nauczycieli w ramach akcji KA229 czyli 'partnerstwa współpracy szkół’.

Destination: Happiness! to nasz autorski projekt, do którego zaprosiliśmy przyjaciół z poprzednich projektów (Well-being in the contemporary world oraz On air together!): Czechy, Litwę, Rumunię i Grecję. Dotychczas od marca 2020 r. realizowaliśmy go głównie w przestrzeni działań online (np. na Platformie eTwinning – oficjalnej stronie projektu lub dzięki zdalnym spotkaniom). Wyjazdy zagraniczne w ramach tego projektu napotykają trudności wynikające z pandemii, utrzymującego się wysokiego wskaźnika zachorowań w państwach partnerskich oraz restrykcji lub polityki szkół partnerskich. Zaplanowany na 2 lata, został wydłużony o najbliższy rok szkolny.

W ramach działań projektowych z Destination: Happiness!, uczestnicy projektu oraz społeczność szkolna zgłębiali pojęcie szczęścia, zadowolenia, spełnienia w różnych kulturach oraz w różnych dziedzinach wiedzy i nauki; mogli również wypracować swój indywidualny przepis na szczęście (moduł 1). Aktywności z modułu 2 skierowane były na umiejętności radzenia sobie ze stresem, techniki relaksacyjne, zarządzanie czasem i zadaniami. Moduł 3 i moduł 4 mają skłonić do rozmyślań nad wpływem środowiska naturalnego na szczęście człowieka oraz sprawić by uczestnicy stali się aktywnymi obywatelami – modelującymi pewne postawy i dbającymi o dobrostan swój oraz swoich społeczności, propagującymi zdrowie fizyczne i psychiczne, a także ochronę środowiska naturalnego.

W dniach 11-13 października odbyła się ’zdalna wizyta partnerska’ w związku z odwołanym wyjazdem do Bukaresztu. Zapraszamy do zapoznania się z programem: Agenda – Virtual Mobility. Udział w spotkaniach, warsztatach i aktywnościach online wzięli uczniowie realizujący projekt i należący do szkolnej grupy projektowej. Towarzyszyli im młodzież i nauczyciele z naszych szkół partnerskich z Rumunii, Czech, Litwy i Grecji. Spotkanie podsumowało działania z modułu 1 (What is happiness? How to become happy?) i 2 (Roots of stress. Coping with stress) projektu oraz rozwijało treści modułu 3 (Climate for happiness). Liczymy, że kolejne spotkania odbędą się na żywo, w krajach i szkołach goszczących.

Projekt Transdigital Education – Developing Key Competences through Holistic Learning and Teaching in the Digital Age, nadzorowany przez szkołę partnerską z Essen w Niemczech (z którą mieliśmy okazję współpracować przy projekcie Transforming Europe: WWI and Its Consequences 1918 – 2018), zakłada 3 lata działań, aktywności i wyjazdów projektowych we współpracy z Danią, Litwą, Hiszpanią i wspomnianymi Niemcami. Projekt będzie jeszcze realizowany przez 2 kolejne lata i ma za zadanie rozwijać kompetencje, które bywają zaniedbywane w świecie technologii i cyfryzacji, np. strategie czytania, analiza tekstów, myślenie krytyczne, interdyscyplinarność w nauczaniu i uczeniu się, podejście badawcze do problemu, kreatywność, kompetencje społeczne, wrażliwość międzykulturowa.

Zapraszamy do odwiedzenia oficjalnej strony projektu na Platformie eTwinning: twinspace.etwinning.net

Bieżący rok szkolny obfituje w przeniesione z poprzedniego r. szk. wizyty partnerskie w ramach tego projektu, które zaplanowane są z myślą o tygodniowych wymianach uczniowskich oraz wyjazdach szkoleniowych dla nauczycieli. Aktualnie zakończyliśmy pracę nad modułem 2 oraz odwiedziliśmy Essen w Niemczech i Ikast w Danii.

Poniżej tematyka projektu w pigułce:
Module 1: Deep Reading in the Digital Age
Module 2: Environmental Awareness & Engagement
Module 3: Critical Thinking and Caring
Module 4: Character Building and Personal Mastery
Module 5: Digital Literacy and Learner Autonomy
Module 6: Transdigital Learning – International Perspectives

Uczniów chętnych do dołączenia do grup projektowych zapraszamy do kontaktu ze szkolną koordynator projektów Erasmus+ i PO WER, p. Justyną Jagiełą (j.jagiela@paderewski.lublin.pl).

Zapraszamy do projektowych mediów społecznościowych: IG, FB.

Współpraca: