dr Adam Kalbarczyk

a.kalbarczyk@paderewski.lublin.pl
 • dyrektor Liceum Paderewski
 • język polski, filozofia, etyka

Motto: Jestem racjonalistą, ponieważ w racjonalizmie upatruję jedyną alternatywę wobec przemocy. K. Popper

Agnieszka Bojczuk

a.bojczuk@paderewski.lublin.pl
 • wicedyrektor Liceum Paderewski
 • koordynator Programu Dyplomowego Matury Międzynarodowej IB DP
 • język angielski

Motto: Wiedza to władza. Ale niewiedza, niestety, nie oznacza jeszcze braku władzy. N. Bohr

Magdalena Kosior-Szychiewicz

m.kosior@paderewski.lublin.pl
 • koordynator programu polskiego
 • opiekun kola olimpijskiego z języka niemieckiego
 • język niemiecki

Motto: Cokolwiek zamierzasz zrobić, o czymkolwiek marzysz, zacznij działać. Śmiałość zawiera w sobie geniusz, siłę i magię. J. W. Goethe

Eliza Bełkot

e.belkot@paderewski.lublin.pl
 • język polski dla obcokrajowców

Motto: (…) tego, co ty widzisz, nikt inny nie widzi. Choćby widział dużo więcej. W. Myśliwski

dr Anna Błaszczak

a.blaszczak@paderewski.lublin.pl
 • psychologia
 • nauczyciel akademicki
 • opiekun koła konkursowego z psychologii
 • lider zespołu przedmiotów społecznych

Motto: Szczęście sprzyja umysłowi przygotowanemu. H. Poincare

Małgorzata Bochnak-Bojanowska

m.bochnak@paderewski.lublin.pl
 • bibliotekarz
 • opiekunka koła bibliotecznego

Motto: Po staroświecku uważam, że czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką ludzkość wymyśliła. Wisława Szymborska

dr Marcin Boryc

m.boryc@paderewski.lublin.pl
 • matematyka

Motto: Liczby rządzą światem. Pitagoras

Diana Chmielewska

d.chmielewska@paderewski.lublin.pl
 • język angielski
 • wychowawca klasy 2c IB DP

Motto: Łatwo jest źle zrozumieć innych, kiedy postrzega się ich w kategoriach własnych. anonim

Grzegorz Dąbkowski

g.dabkowski@paderewski.lublin.pl
 • ekonomia
 • nauczyciel akademicki
 • opiekun koła olimpijskiego z ekonomii

Motto: Kiedy władamy majątkiem, jesteśmy bogaci i wolni; kiedy majątek włada nami, jesteśmy naprawdę bardzo ubodzy.  E. Burke

Anna Dąbska

a.dabska@paderewski.lublin.pl
 • język angielski, informatyka, projektowanie cyfrowe
 • opiekun koła olimpijskiego z informatyki

Motto: Bogaty jest człowiek, którego życie to nieustanne odkrywanie świata. G. Duhamel

Nasze certyfikaty: