dr Adam Kalbarczyk

a.kalbarczyk@paderewski.lublin.pl
 • dyrektor Liceum Paderewski
 • język polski, filozofia, etyka
 • opiekun koła olimpijskiego z filozofii

Motto: Jestem racjonalistą, ponieważ w racjonalizmie upatruję jedyną alternatywę wobec przemocy. K. Popper

Agnieszka Bojczuk

a.bojczuk@paderewski.lublin.pl
 • teoria wiedzy, wprowadzenie do programu IB DP
 • wicedyrektor Liceum Paderewski
 • koordynator Programu Dyplomowego Matury Międzynarodowej IB DP

Motto: Wiedza to władza. Ale niewiedza, niestety, nie oznacza jeszcze braku władzy. N. Bohr

Magdalena Kosior-Szychiewicz

m.kosior@paderewski.lublin.pl
 • koordynator programu polskiego
 • język niemiecki
 • koordynator wymiany polsko-niemieckiej

Motto: Cokolwiek zamierzasz zrobić, o czymkolwiek marzysz, zacznij działać. Śmiałość zawiera w sobie geniusz, siłę i magię. J. W. Goethe

Łukasz Achruk

l.achruk@paderewski.lublin.pl
 • wychowanie fizyczne
 • opiekun sekcji piłki nożnej i piłki ręcznej - SKS

Motto: Dopóki walczysz jesteś zwycięzcą. Św. Augustyn

dr Anna Błaszczak

a.blaszczak@paderewski.lublin.pl
 • psychologia
 • nauczyciel akademicki

Motto: Szczęście sprzyja umysłowi przygotowanemu. H. Poincare

dr Marcin Boryc

m.boryc@paderewski.lublin.pl
 • matematyka

Motto: Liczby rządzą światem. Pitagoras

Diana Chmielewska

d.chmielewska@paderewski.lublin.pl
 • język angielski
 • wychowawca klasy 2c IB DP

Motto: Łatwo jest źle zrozumieć innych, kiedy postrzega się ich w kategoriach własnych. anonim

Grzegorz Dąbkowski

g.dabkowski@paderewski.lublin.pl
 • ekonomia
 • nauczyciel akademicki

Motto: Kiedy władamy majątkiem, jesteśmy bogaci i wolni; kiedy majątek włada nami, jesteśmy naprawdę bardzo ubodzy.  E. Burke

Magdalena Deruś

m.derus@paderewski.lublin.pl
 • biologia

Barbara Gondek-Błaszków

b.gondek@paderewski.lublin.pl
 • język angielski
 • trener MYP Language acquisition w IBO (workshop leader)
 • ko-lider zespołu języków obcych
 • wychowawca klasy 3b IB DP

Motto: “Nie możesz człowieka nau­czyć nicze­go. Możesz mu tyl­ko pomóc odnaleźć to w sobie”. Galileusz

Nasze certyfikaty: