Agnieszka Janiak

a.janiak@paderewski.lublin.pl
  • język angielski

Motto:

Jestem optymistą. Bycie kimkolwiek innym nie zdaje się być do czegokolwiek przydatne. Winston Churchill

Kwalifikacje zawodowe:

jest dyplomowanym tłumaczem tekstów specjalistycznych oraz certyfikowanym egzaminatorem ETS. Uczy w Szkole Językowej Paderewski oraz jest  lektorem na Uniwersytecie Rzeszowskim. W jej opinii najważniejsze w nauczaniu to zainteresowanie ucznia i zachęcanie go do poszerzania zdobytej na zajęciach wiedzy.

Pasje:

sztuka współczesna, podróże, tworzenie ceramiki, sporty wodne, szycie

Współpraca: