Agnieszka Wajrak

a.wajrak@paderewski.lublin.pl
  • język angielski
  • wychowawczyni klasy 1C IB MYP

Motto:

Granice mojego języka są granicami mojego świata. Ludwig Wittgenstein

Kwalifikacje zawodowe:

nauczycielka języka angielskiego. Uważa, że najważniejsze w nauczaniu jest rozwijanie umiejętności samodzielnego myślenia.

Pasje:

taniec, podróże, literatura

Współpraca: