Barbara Gondek-Błaszków

b.gondek@paderewski.lublin.pl
  • język angielski
  • koordynator programu międzynarodowego IB Middle Years Programme (IB MYP)
  • trener MYP Language acquisition w IBO (workshop leader)

Motto:

„Nie możesz człowieka nau­czyć nicze­go. Możesz mu tyl­ko pomóc odnaleźć to w sobie”. Galileusz

Kwalifikacje zawodowe:

jest tłumaczem przysięgłym, egzaminatorem maturalnym, egzaminatorem IB MYP, szkoleniowcem IB MYP (MYP workshop leader) prowadzącym warsztaty we wszystkich kategoriach dla nauczycieli programu międzynarodowego szkół IB oraz dla szkół, które wprowadzają program MYP.  Jej uczniowie osiągają wysokie wyniki matury polskiej , matury międzynarodowej i egzaminu gimnazjalnego, są laureatami olimpiady przedmiotowej.

Pasje:

historia i kultura Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, tłumaczenie specjalistyczne

Współpraca: