Diana Chmielewska

d.chmielewska@paderewski.lublin.pl
  • język angielski

Motto:

Łatwo jest źle zrozumieć innych, kiedy postrzega się ich w kategoriach własnych.

Kwalifikacje zawodowe:

jest egzaminatorem matury międzynarodowej, egzaminatorem maturalnym języka angielskiego i trenerem IBO. Jej praktyka zawodowa to nauczanie w Polsce, USA, Peru i Ekwadorze. Jej sukcesy to wysokie wyniki maturalne uczniów (średnia ocen o 13% wyższa od średniej światowej).

Pasje:

antropologia, kultura Ameryki Łacińskiej, muzyka etniczna

Współpraca: