Justyna Jagieła

j.jagiela@paderewski.lublin.pl
  • język angielski
  • język francuski
  • ko-lider zespołu języka angielskiego
  • wychowawca klasy 3D IB MYP

Motto:

Nic nie dzieje się bez przyczyny. J. Locke

Kwalifikacje zawodowe:

jej sukcesy to średnia ocen jej uczniów z egzaminu gimnazjalnego o 30% wyższa od średniej krajowej, laureaci oraz finaliści olimpiad i konkursów języka angielskiego, wyniki matury międzynarodowej. Współtworzyła i koordynowała Wielostronny Projekt Partnerski COMENIUS.

Pasje:

literatura, muzyka, koncerty i festiwale muzyczne, kino festiwalowe, język hiszpański, wędrówki górskie, jogging

Współpraca: