Małgorzata Zalewska

m.zalewska@paderewski.lublin.pl
  • język niemiecki
  • opiekun wymiany polsko-niemieckiej
  • opiekun koła olimpijskiego języka niemieckiego
  • wychowawca klasy 2B IB MYP

Motto:

Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia. Seneka Młodszy

Kwalifikacje zawodowe:

uważa, że najważniejsze w nauczaniu jest autorefleksja. Jej największymi sukcesami są wysokie wyniki maturalne uczniów w programie polskim i międzynarodowym, dobre kontakty z uczniami.

Pasje:

literatura, muzyka, film

Współpraca: