Magdalena Kosior-Szychiewicz

m.kosior@paderewski.lublin.pl
  • koordynator programu polskiego
  • język niemiecki
  • koordynator wymiany polsko-niemieckiej

Motto: Cokolwiek zamierzasz zrobić, o czymkolwiek marzysz, zacznij działać. Śmiałość zawiera w sobie geniusz, siłę i magię. J. W. Goethe

Małgorzata Zalewska

m.zalewska@paderewski.lublin.pl
  • język niemiecki
  • opiekun wymiany polsko-niemieckiej
  • opiekun koła olimpijskiego języka niemieckiego
  • wychowawca klasy 2B IB MYP

Motto: Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia. Seneka Młodszy

Współpraca: