Barbara Gondek-Błaszków

b.gondek@paderewski.lublin.pl
 • język angielski
 • koordynator programu międzynarodowego IB Middle Years Programme (IB MYP)
 • trener MYP Language acquisition w IBO (workshop leader)

Motto: „Nie możesz człowieka nau­czyć nicze­go. Możesz mu tyl­ko pomóc odnaleźć to w sobie”. Galileusz

dr Eliza Jackowska-Boryc

e.jackowska@paderewski.lublin.pl
 • koordynator programu międzynarodowego IB Diploma Programme (IB DP)
 • nauczyciel akademicki

Motto: Keep calm and work hard

Justyna Jagieła

j.jagiela@paderewski.lublin.pl
 • język angielski
 • język francuski
 • ko-lider zespołu języka angielskiego
 • wychowawca klasy 3D IB MYP

Motto: Nic nie dzieje się bez przyczyny. J. Locke

Agnieszka Janiak

a.janiak@paderewski.lublin.pl
 • język angielski

Motto: Jestem optymistą. Bycie kimkolwiek innym nie zdaje się być do czegokolwiek przydatne. Winston Churchill

Ewa Kalbarczyk

e.kalbarczyk@paderewski.lublin.pl
 • język polski
 • egzaminator maturalny
 • wychowawczyni klasy 4A PP

Motto: W ludziach więcej rzeczy zasługuje na podziw niż na pogardę. A. Camus

dr Piotr Kalwiński

p.kalwinski@paderewski.lublin.pl
 • język polski
 • opiekun koła olimpijskiego z języka polskiego

Motto: Jeśli nie teraz, to kiedy? Hillel Starszy

Adriana Kawecka

a.kawecka@paderewski.lublin.pl
 • bibliotekarz

Motto: Wiedzę możemy zdobywać od innych ale mądrości musimy nauczyć się sami. Adam Mickiewicz

Maciej Kiwała

m.kiwala@paderewski.lublin.pl
 • matematyka
 • koło olimpijskie ze statystyki matematycznej
 • wychowawca klasy 4B IB DP
 • opiekun patronatu SGH

Motto: Gdy nie kwitną ci jabłonie, nie jest to wina słońca. Przysłowie chińskie

Milena Kliszczyńska

m.kliszczynska@paderewski.lublin.pl
 • psycholog
 • doradca zawodowy
 • koordynator programu Erasmus+

Motto: Wysłana wiadomość nie zawsze jest tą samą odebraną wiadomością. Virginia Satir

dr Małgorzata Konarzewska

m.konarzewska@paderewski.lublin.pl
 • język hiszpański
 • nauczyciel akademicki

Motto: Alteri vivas oportet, si tibi vis vivere (Musisz żyć dla innych, jeśli chcesz żyć z pożytkiem dla siebie). Seneka

Współpraca: