Program Międzynarodowy IB MYP

Co warto wiedzieć o Programie Międzynarodowym IB MYP realizowanym przez wszystkich naszych uczniów?

Idea programu opiera się na zintegrowaniu nauczanych treści w ramach 6 kontekstów globalnych do których należą: tożsamość i relacje(identities and relationships), czas i przestrzeń(orientation in space and time), wyrażanie siebie: osobiste i kulturalne (personal and cultural expression), rozwój naukowy i technologiczny (scientific and technical innovation), globalizacja i równowaga (globalization and sustainability), sprawiedliwość i rozwój (fairness and development) oraz 2 obszarów aktywności, którymi są metody uczenia się (approaches to learning and teaching) oraz służba w działaniu (service in action).

Program realizuje każdy uczeń Gimnazjum Paderewski(niezależnie od wybranego profilu klasy).

Dla klas kończących się certyfikatem MYP program trwa 4 lata (3 lata w gimnazjum + 1 rok w liceum).

Klasy certyfikatowe wykonują prace w języku angielskim, przygotowując się do egzaminów przygotowanych przez organizację IB w klasie 1 liceum (rok 4 MYP), a także pracują nad Projektem Personalnym oraz portfolio złożonym z własnych prac.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi programu IB MYP na stronie informacyjnej IBO.

 

 

Nasze certyfikaty: