Program IB DP


 

 Matura międzynarodowa IB DP 

Program Dyplomowy Matury Międzynarodowej IB DP (International Baccalaureate Diploma Programme) realizujemy w Liceum Paderewski od 1999 r. Jesteśmy pierwszą autoryzowaną szkołą po tej stronie Wisły i szóstą w Polsce. Wyniki osiągane przez naszych uczniów znacznie przekraczają średnią światową w wielu przedmiotach.

Program IB DP trwa 2 lata i diametralnie różni się od polskiego programu szkoły średniej.
Tutaj przez dwa lata uczniowie uczą się wyłącznie wybranych przedmiotów egzaminacyjnych.
Wszystkie zajęcia (z wyjątkiem języka ojczystego) prowadzone są w języku angielskim.

Paderewskim w programie międzynarodowym uczą wspaniali nauczyciele – pasjonaci, nierzadko nauczyciele akademiccy, którzy na każdym etapie wspierają i inspirują swoich uczniów w osiąganiu
przez nich swoich celów i wyzwań, których w toku nauki jest niemało.

Dlaczego warto uczyć się w tym programie? IB DP to program wyjątkowy i prestiżowy, który w naszej szkole rozwija uczniów wszechstronnie a jednocześnie otwiera im drogę na światowe uczelnie!

W ramach programu IB uczeń wybiera 6 przedmiotów, w tym przynajmniej 3 z wybranych przedmiotów muszą być nauczane na poziomie HL (Higher Level – poziom rozszerzony), reszta jest nauczana na poziomie SL (Standard Level – poziom podstawowy). Trzeba wybrać po jednym przedmiocie z następujących grup:

  • GRUPA 1: Obowiązkowa jest nauka języka ojczystego.
  • GRUPA 2: Każdy uczeń musi również uczyć się języka obcego, w naszej szkole jest nim j. angielski.
  • GRUPA 3: Z grupy przedmiotów społecznych można u nas wybrać: historię, geografię, ekonomię lub psychologię.
  • GRUPA 4: Z przedmiotów eksperymentalnych można wybrać: biologię, chemię, informatykę lub fizykę.
  • GRUPA 5: Obowiązkowa jest też nauka matematyki. Ten przedmiot jako jedyny jest nauczany w dwóch trybach: Mathematics, czyli tradycyjna matematyka (poziom HL lub SL) albo Maths Studies (tylko na poziomie SL) zwany “matematyką dla humanistów”.
  • GRUPA 6: W naszej szkole w tej grupie możliwy jest wybór dowolnego dodatkowego przedmiotu z grup 2-5.

Oprócz nauki 6 wybranych przedmiotów obowiązkowym elementem programu są również:

  • TOK (Theory of Knowledge) – Teoria Wiedzy
  • CAS (Creativity, Action, Service) – kreatywność, akcja, służba
  • Extended Essay – esej rozszerzony

 

Theory of KnowledgeExtended EssayCreativity, Activity, Service
TOK ma charakter interdyscyplinarny – na przedmiocie omawiane są zagadnienia z zakresu filozofii, psychologii, etyki. Kurs ten ma na celu nauczyć uczniów krytycznego myślenia oraz umiejętności posługiwania się wiedzą już zdobytą. Zostaje on zaliczony na podstawie ustnej prezentacji oraz eseju ocenianego przez zewnętrznego egzaminatora.
Extended Essay to praca badawcza z wybranej indywidualnie dziedziny, która powinna mieć ok. 4 tys. Słów. Uczeń pisze ją samodzielnie. W tym procesie ucznia wspiera jednak nauczyciel nadzorujący jego pracę, tzw. supervisor. Ocena z Extended Essay’u wraz z oceną z TOK-u jest wliczana do ostatecznego wyniku matury.
CAS to wychowawczy program rozwoju osobistego. Zaliczenie wymaga poświęcenia łącznie minimum 150 godzin zegarowych na aktywność o charakterze społecznym, artystycznym oraz rozwój fizyczny. W ramach CAS uczniowie realizują wolontariat, rozwijają własne zainteresowania i pasje oraz dbają o kondycję fizyczną. Podstawą jego zaliczenia jest prowadzenie raportów – dokumentacji związanych ze swoją aktywnością.

 

Nasze certyfikaty: