Program IB DP


 

 Matura międzynarodowa IB DP 

Program Dyplomowy Matury Międzynarodowej IB DP (International Baccalaureate Diploma Programme) realizujemy w Liceum Paderewski od 1999 r. Jesteśmy pierwszą autoryzowaną szkołą po tej stronie Wisły i szóstą w Polsce. Wyniki osiągane przez naszych uczniów znacznie przekraczają średnią światową w wielu przedmiotach.

Program IB DP jest dwuletnim, akademickim programem, mającym na celu przygotowanie uczniów do zdawania matury z sześciu przedmiotów w języku angielskim, a w dalszej perspektywie do studiowania na najlepszych uniwersytetach na świecie.

Opiera się on na wartościach, wyrażonych zarówno w misji Organizacji Matury Międzynarodowej (IBO) jak i profilu ucznia programu. Najważniejszą z nich jest wyposażenie uczniów w umiejętności, które potrzebne im będą do życia w zglobalizowanym świecie.

 

 Korzyści dla uczniów 

IB DP to program wyjątkowy i prestiżowy, który w naszej szkole rozwija uczniów wszechstronnie a jednocześnie otwiera im drogę na światowe uczelnie! Opiera się na innych podstawach programowych oraz kładzie większy nacisk na umiejętności zastosowania wiedzy oraz analizę problemów i zjawisk, które nie zawsze są wcześniej znane uczniom.

Dlaczego warto uczyć się w tym programie?

 • według badań absolwenci programu IB częściej odnoszą sukcesy akademickie i kończą najlepsze uniwersytety z wyróżnieniem;
 • bsolwenci programu podkreślają, że czują się dobrze przygotowani do podjęcia studiów uniwersyteckich, szczególnie w odniesieniu do wykorzystania umiejętności akademickich, takich jak pisanie dłuższych prac, zarządzanie niezależną pracą i czasem, krytyczne myślenie i umiejętności badawcze;
 • czelnie, zarówno w Polsce, jak i na świecie, doceniają absolwentów programu międzynarodowego IB, oferując im często bardzo preferencyjne warunki przyjęć;
 • uczniowie przygotowują się do życia w prawdziwym świecie dzięki naciskowi na kształcenie umiejętności kluczowych.

 Przedmioty i profile klas 

W ramach programu IB DP uczeń wybiera 6 przedmiotów, w tym przynajmniej trzy z wybranych przedmiotów muszą być nauczane na poziomie HL (Higher Level – poziom rozszerzony), reszta jest nauczana na poziomie SL (Standard Level – poziom podstawowy). Uczeń wybiera po jednym przedmiocie z następujących grup:

 • GRUPA 1: Obowiązkowa jest nauka języka ojczystego.
 • GRUPA 2: Każdy uczeń również uczy się języka obcego, w naszej szkole jest nim j. angielski.
 • GRUPA 3: Z grupy przedmiotów społecznych można u nas wybrać: historię, geografię, ekologię i społeczeństwo (ESS) lub psychologię.
 • GRUPA 4: Z przedmiotów eksperymentalnych można wybrać: biologię, chemię, informatykę, fizykę lub środowisko i społeczeństwo (ESS).
 • GRUPA 5: Obowiązkowa jest też nauka matematyki. Ten przedmiot jako jedyny jest nauczany w dwóch trybach: Mathematics: analysis and approaches, czyli matematyka teoretyczna, rekomendowana na kierunki politechniczne, matematyczne i informatykę (poziom HL lub SL) albo Mathematics: applications and interpretation, czyli matematyka stosowana, rekomendowana na kierunki medyczne, biznesowe i humanistyczne (poziom HL lub SL).
 • GRUPA 6: W naszej szkole w tej grupie możliwy jest wybór dowolnego dodatkowego przedmiotu z grup 2-5.

Sprawdź również aktualne PROFILE KLAS - program międzynarodowy IB.

Oprócz nauki 6 wybranych przedmiotów obowiązkowym elementem programu są również:

 • Teoria Wiedzy - TOK (Theory of Knowledge), czyli przedmiot będący kursem krytycznego myślenia, mający na celu nauczenie uczniów, jak radzić sobie z ogromem informacji napływających do nas w dzisiejszym świecie i odróżnić prawdę od fałszu, wiarygodne źródło informacji od niewiarygodnego;
 • Extended Essay, czyli niezależne, samodzielne badanie z wybranej przez ucznia dziedziny, którego zwieńczeniem jest esej zawierający 4000 słów;
 •  Program Rozwoju Osobistego - Creativity, Activity, Service (CAS), którego celem jest wszechstronny rozwój ucznia (nie tylko od strony akademickiej) i przygotowanie go do działania na rzecz siebie i innych.

 

 

Nasze certyfikaty: