Agnieszka Bojczuk

a.bojczuk@paderewski.lublin.pl
  • dyrektor Liceum Paderewski
  • teoria wiedzy

Motto: Wiedza to władza. Ale niewiedza, niestety, nie oznacza jeszcze braku władzy. N. Bohr

Współpraca: