wychowawcy

Diana Chmielewska

d.chmielewska@paderewski.lublin.pl
 • język angielski
 • wychowawca klasy 2c IB DP

Motto: Łatwo jest źle zrozumieć innych, kiedy postrzega się ich w kategoriach własnych. anonim

Barbara Gondek-Błaszków

b.gondek@paderewski.lublin.pl
 • język angielski
 • trener MYP Language acquisition w IBO (workshop leader)
 • ko-lider zespołu języków obcych
 • wychowawca klasy 3b IB DP

Motto: “Nie możesz człowieka nau­czyć nicze­go. Możesz mu tyl­ko pomóc odnaleźć to w sobie”. Galileusz

Justyna Jagieła

j.jagiela@paderewski.lublin.pl
 • język angielski
 • koordynator projektów Erasmus+ dla młodzieży
 • wychowawca klasy 1b pre-DP

Motto: Nic nie dzieje się bez przyczyny. J. Locke

Maciej Kiwała

m.kiwala@paderewski.lublin.pl
 • matematyka
 • wychowawca klasy 2b IB DP
 • opiekun koła olimpijskiego z matematyki i statystyki
 • opiekun zajęć doskonalących z matematyki - klasy 2-3 IB DP

Motto: Gdy nie kwitną ci jabłonie, nie jest to wina słońca. Przysłowie chińskie.

Agnieszka Kulig

a.kulig@paderewski.lublin.pl
 • geografia
 • wychowawca klasy 1a program polski
 • egzaminator maturalny

Motto: Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia. – A. Einstein

dr Marta Kusznerczuk

m.kusznerczuk@paderewski.lublin.pl
 • geografia
 • lider zespołu przedmiotów społecznych
 • opiekun koła olimpijskiego i zajęć doskonalących z geografii
 • wychowawca klasy 1 c pre-DP

Motto: Nikomu nie wolno drżeć przed nieznanym, gdyż każdy jest w stanie zdobyć to, czego pragnie i to, czego mu potrzeba. – Paulo Coelho

Anna Nadolska

a.nadolska@paderewski.lublin.pl
 • historia
 • wychowawca klasy 3c IB DP

Motto: Nie pozwól, aby strach przed nieznanym wykluczył cię z gry.

Magdalena Pikula-Waseńczuk

m.pikula@paderewski.lublin.pl
 • język hiszpański
 • wychowawca klasy 1d pre-DP

Motto: Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia. A. Einstein

Robert Rogala

r.rogala@paderewski.lublin.pl
 • wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
 • opiekun sekcji koszykówka - SKS
 • lider zespołu przedmiotowego wf
 • wychowawca klasy 3a program polski

Motto: Lubię być sobą.

Tomasz Siwek

t.siwek@paderewski.lublin.pl
 • język polski, teoria wiedzy
 • opiekun zajęć doskonalących z języka polskiego klasy 2-3 IB DP
 • wychowawca klasy 3d IB DP

Motto: Coś, co jednemu człowiekowi wydaje się zupełnie proste i naturalne, dla drugiego może się okazać potwornym gwałtem. Każdy z nas jest inny. W. Wharton

Nasze certyfikaty: