Elżbieta Niczyporuk

e.niczyporuk@paderewski.lublin.pl
  • dyrygent szkolnego Chóru Akademos
  • indywidualne zajęcia wokalne

Motto: Muzyka powinna zapalać płomień w sercu mężczyzny i napełniać łzami oczy kobiety. Ludwig van Beethoven

Cezary Potapczuk

c.potapczuk@paderewski.lublin.pl
  • teatr
  • opiekun klubu radiowo-dziennikarskiego
  • opiekun teatru szkolnego
  • opiekun samorządu szkolnego

Motto: Nie można być ciągle na fali – trzeba być falą; nie należy się przejmować, że „odpływa” – fale wracają. Tadeusz Kantor (1956)

Emilia Wiencko-Kozak

e.wiencko@paderewski.lublin.pl
  • akademia sztuki
Współpraca: