Po co mi Erasmus?

Joanna Wróblewska

W momencie, gdy realizowany przez nas projekt dobiega końca, możemy podzielić się wiedzą, dotyczącą tego, co tak naprawdę udział w Erasmusie może dać uczniom i jakie są główne zalety programu.

Wielu osobom nazwa Erasmus+ kojarzy się z wymianami studenckimi oraz długim pobytem za granicą, a nie z programem dla dwunasto- czy trzynastolatków. Tymczasem program ten z powodzeniem realizowany jest również w szkołach, w tym w naszej.

Od prawie dwóch lat realizujemy projekt „Connected with the Environment”, w którym uczniowie odkrywają środowisko nie tylko w ekologicznym znaczeniu, ale także patrzą na nie pod historycznym, społecznym i technologicznym kątem.


Co z tego wynika?

Teraz, gdy projekt dobiega końca, możemy podzielić się wiedzą dotyczącą tego, co tak naprawdę udział w Erasmusie może dać uczniom.

 

Zaletami są przede wszystkim:

 1. Nawiązywanie nowych znajomości – automatycznie myślimy tu o znajomościach z rówieśnikami z innego kraju i jest to oczywiście stały element programu. Na wymianach uczniowie przebywają w mniejszych lub większych grupach i dzielą się doświadczeniami z młodzieżą z innych krajów. Później przekłada się to na kontakty w mediach społecznościowych, a także niesie szansę na zawarcie przyjaźni. Nieoczywistą zaletą jest tutaj również poznanie osób z innych klas w naszej własnej szkole! Projekt łączy różnych uczestników (nie zawsze rówieśników) i dzięki temu uczniowie nawiązują relacje poza swoim codziennym kręgiem przyjaciół.
 2. Doskonalenie umiejętności językowych – nie ma lepszej okazji do sprawdzenia swojej znajomości języka angielskiego oraz szkolenie go niż używanie w codziennej komunikacji. Nie chodzi tylko o sytuacje szkolne, ale także o komunikację z zagranicznymi rówieśnikami i ich rodzinami w trakcie wymian. Cały projekt jest realizowany w języku angielskim, tak więc uczniowie posługują się nim wykonując wszelkie zadania np. video, plakaty, ankiety.
 3. Rozwój kompetencji miękkich – pojęcie to jest trudne do zrozumienia dla młodych ludzi, ale jest kluczowe w ich rozwoju zawodowym. Kreatywność, współpraca w grupie, motywacja do działania, umiejętność zarządzania czasem – to tylko niektóre elementy, które rozwijamy w projekcie w sposób bardzo naturalny.
 4. Rozwój osobisty – jest powiązany z kompetencjami miękkimi, choć zwracamy tu też uwagę na inne aspekty. Dzięki wyjazdom i przyjmowaniu u siebie gości uczniowie stają się bardziej otwarci, przełamują indywidualne bariery, np. stres w prezentowaniu własnej pracy czy też w posługiwaniu się językiem angielskim. Młodzi ludzie odkrywają także swoje mocne strony, u jednych może to być liderowanie w grupie przy wykonywaniu zadania, u innych projektowanie 3D. Młodzież ma też okazję poznać ludzi różnych kultur i temperamentów,
  a także różne miejsca w szkolnym i pozaszkolnym środowisku.
 5. Poznanie nowych narzędzi i programów – w dobie powszechnej cyfryzacji koniecznym i naturalnym jest poznawanie nowych narzędzi. Pracując przy projekcie nasi uczniowie
  z pomocą nauczyciela poznali takie programy jak: Canva, Pixton czy też Powtoon, a także samodzielnie tworzyli prezentacje i ankiety online. Niejednokrotnie uczniowie sami wychodzili z inicjatywą. Na przykład tworząc „chmury słów”, odkryli WordArt, a przy realizacji filmików korzystali z VideoShow.
 6. Wymiana kulturowa – jest to z pewnością największa wartość dodana projektu. Przez tydzień uczniowie stają się członkami innej rodziny, poznają odmienną kulturę, kuchnię, zwiedzają osobliwe miejsca, często pomijane przez turystów. Wymiana uczy samodzielności i wytrwałości, bo choć na pierwszy rzut oka jest to spełnienie marzeń, to jednak po kilku dniach pojawiają się tęsknota i emocje, z którymi trzeba umieć sobie radzić. Ciekawym spostrzeżeniem jest jednak to, że bardzo często zdarza się, że rodziny gości i goszczących (guests – host family) kontaktują się ze sobą nawet po zakończonej wymianie, a czasem nawet odwiedzają się poza projektem!
 7. Podniesienie świadomości i zdobywanie nowej wiedzy – projekt jest okazją do połączenia wiedzy z różnych dziedzin, zastosowania jej w praktyce czy też szlifowania nabytych wcześniej umiejętności.

Jak powstała nasza szkoła? Jak lokalna społeczność postrzega życie w Lublinie? Czy szkoła jest rodziną? Jakie są zagrożenia technologii? Jak być eko? Jak nasze miasto dba o środowisko? – te i inne pytania były tematami działań w naszym projekcie. Jak widać, Erasmus+ służy więc nie tylko zebraniu suchych informacji, ale także ich analizowaniu, łączeniu i ewaluacji działań swoich i innych.

 

Co dalej?

Kończąc pracę nad aktualnym projektem, przygotowujemy się już do następnego. Mamy nadzieję, że nasza inicjatywa „I like to move it, move it!” oparta na pojęciu ruchu (w bardzo szerokim znaczeniu) uzyska akceptację i będziemy mogli włączyć w niego jeszcze więcej uczniów. Czy przekonaliśmy Was do udziału?

 

Projekt „Connected with the Environment” jest współfinansowany przez Unię Europejską.

 

Joanna Wróblewska –  nauczycielka j. angielskiego i francuskiego oraz wychowawczyni klasy 6 w Szkole Podstawowej Paderewski, koordynatorka programu Erasmus +.


Artykuły, które mogą Cię zainteresować:

Nasze szkoły