Program dwujęzyczny: Dni Projektów Interdyscyplinarnych 2024

13 marca 2024

Uczniowie z klas realizujących program polski dwujęzyczny wzięli udział w Dniach Projektów Interdyscyplinarnych.

 

Pracując nad projektami, uczniowie rozwijają kompetencje badawcze, informatyczne oraz zarządzania swoim czasem pracy. Poszerzają również terminologię angielską, m.in. wykorzystując ją w prezentacji ustnej.

Uczniowie klas 1a i 2a wykazali się pomysłowością, kreatywnością, dociekliwością i cierpliwością w zgłębianiu tematów. Zachęcamy do zapoznania się z przykładowymi projektami.


 

PRACE Z GEOGRAFII

Uczniowie 1a łączyli tematy z geografii z wiedzą o świecie współczesnym, historią lub przyszłością, a także własnymi pasjami. Warto zaznaczyć, że wszystkie prace wykonywane przez uczniów znacznie wykraczały poza ramy podstawy programowej i dotyczyły tematyki realizowanej w klasach starszych. 

W ten sposób powstała trójwymiarowa mapa największych łowisk na świecie, ulotki pokazujące wpływ zmian klimatu na rolnictwo w Polsce, mapa spektakularnych stadionów piłkarskich w Europie czy model obrazujący etapy powstawania gór. Wiele prezentacji zachwycały nauczycieli nie tylko pod względem merytorycznym, ale również językowym. 

PRACE Z FIZYKI

Jeden z uczniów klasy 1a zbudował model elektrowni wiatrowej oraz przeprowadził badanie, jak zależy moc pracy tego modelu w zależności od siły generowanego pędu powietrza.

Uczeń z klasy 2a sprawdzał wpływ gęstości cieczy na wartość ciśnienia hydrostatycznego, wywieranego na ścianki naczynia. Inny przeprowadził badanie, jaki wpływ ma rozkładu masy bryły na jej moment bezwładności. Uczennica przeprowadziła eksperyment na krześle obrotowym, dowodzący słuszność zasady zachowania momentu pędu.

Produkty finalne, które powstały na projektach z fizyki, to m.in.: model elektrowni, plakat przedstawiający schemat doświadczenia z ciśnieniem hydrostatycznym czy infografika ukazująca badanie momentów bezwładności brył. 

PRACE Z MATEMATYKI

Uczniowie z klasy 1a w projektach zawarli informacje m.in. o tym, w co warto inwestować pieniądze, porównując oferty różnych banków. Wśród opracowanych tematów był również remont pokoju, w ramach którego uczeń wykonał dokładne pomiary, obliczenia kosztów remontu oraz analizę inwestycji.

Innym podjętym zadaniem było ułożenie zbilansowanej diety, uwzględniającej zapotrzebowanie kaloryczne oraz odpowiednią proporcję makroelementów. Jeden z uczniów wykorzystał poznawane na lekcjach twierdzenie Talesa do obliczenia konkretnych odległości w swoim domu. Zostało również przeprowadzone badanie statystyczne odpowiadające na pytanie, czy istnieje korelacja pomiędzy liczbą bramek a liczbą rzutów rożnych.


Practical usage of the Tales method

If I were a richwoman…


Uczniowie klasy 2a zastanawiali się nad zastosowaniem matematyki w codzienności. Referaty dotyczyły ciągu Fibonacciego w przyrodzie, przepięknych fraktali czy matematycznych twierdzeń w architekturze. Uczniowie badali również statystyczne zależności i zagłębiali się w hipotezy matematyczne, które nie zostały jeszcze udowodnione. Pojawiły się również projekty zawierające elementy matematyki finansowej, odpowiadające na pytania, w co warto zainwestować swoje oszczędności. 

PRACE Z BIOLOGII

W klasie 2a uczniowie skupili się na sprawdzaniu wpływu czynników abiotycznych na wzrost i rozwój roślin, takich jak fasola i aloes. Do ciekawszych badań można zaliczyć: sprawdzanie wpływu czynników środowiskowych na rozwój kolonii mrówek czy wpływu kolagenu na rozwój linii komórkowej tenocytów ludzkich.


The influence of physical and chemical factors on the development of common bean seeds.

The impact of environmental factors on the development and functioning of Messor Barbarus ant colonies – presentation

The impact of environmental factors on the development and functioning of Messor Barbarus ant colonies – raport


 

PRACE Z CHEMII

Projekty z chemii klasy 1a dotyczyły m.in.:

  • wpływu temperatury na proces krystalizacji
  • analizy i porównanie składników zawartych w szamponach: uczennica porównała składy 3 komercyjnych szamponów, przeanalizowała znaczenia i działanie każdego związku, jako produkt swojej pracy przygotowała swój własny domowy szampon;
  • analizy nowego paliwa E10
  • analizy i porównania składników zawartych w balsamach: uczennica porównała składy 3 komercyjnych balsamów z różnych półek cenowych, przeanalizowała znaczenia i działanie każdego związku, jako produkt swojej pracy przygotowała swój własny domowy balsam
  • ilości substancji a wydajność reakcji: uczeń przygotował taka prowizoryczną łódkę z butelki, w której przeprowadzał doświadczenie i sprawdził, czy ilość substratów ma wpływ na ilość otrzymanego produktu. Projekt dotyczył zastosowania tzw. nadmiarów i niedomiarów, czyli układów niestechiometrycznych. 
  • kwasu hialuronowego – jego działania i wykorzystania w różnego typu kosmetykach i preparatach


Projekty uczniów klas 2a dotyczyły m.in.:

  • ogniwa galwanicznego jako źródła energii w postaci elektryczności: uczennica zrobiła dwa ogniwa – pierwsze wykorzystując roztwór soli, a drugi na bazie coca-coli. 
  • wpływu ilości wody na czas zastygania żelatyny i jej strukturę

Does the amount of water affect the setting time and the structure of gelatin?

 

Współpraca: