Program dwujęzyczny z maturą polską


W Liceum Paderewski oferujemy naukę w klasach dwujęzycznych z językiem angielskim. Nauczanie treści programowych wybranych przedmiotów w danym profilu klasy odbywa się z wykorzystaniem języka angielskiego.

Po czterech latach nauki w liceum uczniowie przystępują do egzaminów matury polskiej z przedmiotów obowiązkowych i rozszerzonych, a egzamin z j. angielskiego zdają na poziomie dwujęzycznym.

 

Nauczanie dwujęzyczne  Korzyści programu  Struktura nauczania  Klasa akademicka SGH

 


 

 Czym jest nauczanie dwujęzyczne? 

 

Edukacja dwujęzyczna w Liceum Paderewski oznacza prowadzenie przedmiotów w języku ojczystym i wybranych przedmiotów w języku angielskim. Opiera się na innowacyjnej metodzie CLIL (Content and Language Integrated Learning), czyli zintegrowanego nauczania przedmiotowo-językowego.

W kształceniu dwujęzycznym język obcy stanowi narzędzie poznania innych treści oraz zdobywania i poszerzania wiedzy. Uczeń profilu dwujęzycznego łączy naukę przedmiotu z intensywną nauką języka angielskiego.

Więcej na temat dwujęzyczności w artykułach zamieszczonych na Blogu Edukacja i Inspiracje.

 

 Dlaczego warto wybrać klasę w programie polskim dwujęzycznym? 

 

Nauczanie dwujęzyczne daje szerokie możliwości w kwestii wyboru studiów i planowania dalszej ścieżki akademickiej. Absolwenci Liceum Paderewski dostają się na wymarzone kierunki studiów w Polsce i za granicą.

  • Program przygotowuje do zdawania matury dwujęzycznej z językiem angielskim. Większość uczelni posiada korzystny przelicznik punktów uzyskanych na maturze dwujęzycznej (np. SGH w Warszawie).
  • Program umożliwia rozwój znajomości języka angielskiego, który wykorzystywany jest do zdobywania wiedzy z różnych przedmiotów. Planowany poziom biegłości językowej z języka angielskiego po czterech latach nauki w oddziale dwujęzycznym to poziom C1/C2.
  • Liceum Paderewski jest objęte patronatem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Głównym celem współpracy jest propagowanie wiedzy ekonomicznej i postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży. Młodzież z klas akademickich SGH uczestniczy w ciekawych webinarach, wykładach i warsztatach.

 

 Struktura nauczania dwujęzycznego w Liceum Paderewski 

 

Profile klas

W ramach oddziału dwujęzycznego w roku szkolnym 2024/2025 proponujemy naukę w klasach o profilach: medycznym, biznesowym, politechnicznym, humanistycznym. Uczeń oddziału dwujęzycznego ma obowiązek realizować następujące przedmioty w języku polskim i angielskim:

  • w profilu medycznym: biologię i chemię,
  • w profilu biznesowym: matematykę i geografię,
  • w profilu politechnicznym: matematykę i fizykę,
  • w profilu humanistycznym: geografię (z elementami j. angielskiego).

Trwa rekrutacja do klas 1 na rok szkolny 2024/2025. Dowiedz się więcej o profilach klas w Liceum Paderewski.

 

Projekty interdyscyplinarne

Ważnym elementem programu są projekty interdyscyplinarne realizowane dwujęzycznie. Uczniowie wybierają temat projektu, a we współpracy z z nauczycielami przedmiotów ustalają metody badawcze oraz plan pracy. Realizując kolejne zadania, łączą wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin. 

W Liceum Paderewski organizujemy Dni Projektów Interdyscyplinarnych. Zachęcamy do zapoznania się z projektami zrealizowanymi w ubiegłych latach:

2021  2022  2023  2024

 


 

 Klasa akademicka SGH w Liceum Paderewski 

 

Klasy realizujące program polski dwujęzyczny z językiem angielskim objęte są patronatem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Nasi uczniowie biorą udział w rozwijających zajęciach dydaktycznych prowadzonych przez wykładowców SGH. W ramach współpracy w ostatnich latach licealiści Paderewskiego mieli dostęp do webinarów na tematy z obszaru m.in. finansów, gospodarki czy planowania swojej ścieżki akademickiej i zawodowej. Nasi licealiści mają też bezpośredni kontakt ze środowiskiem akademickim, np. poprzez organizowane w szkole wyjazdy do SGH.

Uczniowie zdający maturę dwujęzyczną uzyskują dodatkowe punkty w rekrutacji do SGH. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie rekrutacyjnej uczelni.

 

Przykładowe działania podjęte w klasie akademickiej SGH

Uczniowie Liceum Paderewski wzięli udział w wykładach i warsztatach: „Gospodarka bananowych republik”, „Nowe trendy w rekrutacji i selekcji pracowników”.

Dla Paderewskiego zostały również przeprowadzone webinary, m.in.: Finanse osobiste, Dlaczego kraje handlują?, O przekazie reklamowym, O prawach człowieka.

W  2018 r. w Liceum Paderewski zorganizowany został „Dzień SGH” – konferencja naukowa, współprowadzona przez uczniów, z udziałem absolwentów Szkoły oraz studentów SGH.

Współpraca: