Projekty interdyscyplinarne w klasach dwujęzycznych 2021


W dniach 5-7 maja 2021 r. w naszej szkole odbyły się Dni Projektów Interdyscyplinarnych. Uczniowie realizujący program dwujęzyczny, we współpracy z nauczycielami przedmiotów rozszerzonych, wybierali temat projektu, metody badawcze oraz ustalali plan pracy. Produkty finalne zostały przedstawione w prezentacjach multimedialnych prezentowanych w języku angielskim. Prezentacje oceniane były przez nauczycieli języka angielskiego oraz nauczycieli przedmiotów rozszerzonych. Ocenie podlegała znajomość języka angielskiego, a zwłaszcza terminologii specjalistycznej, umiejętność argumentacji i planowania.

Poniżej można zapoznać się z wybranymi projektami, dotyczącymi określonego przedmiotu (biologia, geografia, fizyka, matematyka, chemia, historia i język polski). 

 

Biologia

Uczniowie realizujący rozszerzoną biologię wykonali i przeanalizowali doświadczenia biologiczne np.: izolacja DNA z kiwi, jodometria witaminy C z w różnych sokach owocowych, wpływ obróbki termicznej na zawartość witaminy C , wykrywanie proteinaz w ananasie oraz analizę makroskładników przepisów diety wegetariańskiej. Badanie dotyczyły także jakości powietrza w dzielnicy Czechów, mierzonego skalą porostową oraz wykorzystania skali porostowej do porównania jakości powietrza w mieście i na wsi.

   
   

Kliknij w obrazek, aby poznać szczegóły projektu. 

        

 

Geografia

W ramach rozszerzonej geografii uczniowie zmierzyli poziom hałasu w wybranych miejscach i skorelowali te wyniki z natężeniem ruchu ulicznego. Część uczniów bardzo wnikliwie przeanalizowała zmiany cen nieruchomości, szukając zależności między odległością od centrum miasta. Powstały bardzo ciekawe prezentacje dotyczące życia ludzi w różnych  strefach klimatycznych  oraz prace dotyczące analizy przyczyn i skutków klęsk żywiołowych w dziejach Ziemi. Powodzeniem zakończyły się projekty oceniające rozwój transportu miejskiego Lublina czy porównanie życia w wybranych dzielnicach.

Zachęcamy do zapoznania się z Raportami:

 

Fizyka

W ramach rozszerzone fizyki uczeń wyznaczył doświadczalnie temperaturę zera bezwzględnego w skali Celsjusza. Oszacował ją na ok. -226°C plus minus 87°C. Wartość ta wg profesjonalnych pomiarów wynosi ok. minus 273°C i zawiera się w przedziale ufności, który jest wynikiem pomiaru ucznia. To duży sukces, biorąc pod uwagę amatorski sposób pomiaru oraz brak zaawansowanego sprzętu.

 

 

 

 

Fizyka_Projekt interdyscyplinarny_opis doświadczenia

 

 

 

 

 

Matematyka

Uczniowie realizujący rozszerzoną matematykę stworzyli prezentację i broszurę na temat szyfrów, brył przestrzennych i ich właściwościach. W projekcie zatytułowanym „If I were a rich man …..” uczeń przedstawił,  jak  warto zainwestować milion złotych na podstawie analizy długoterminowej  lokaty bankowej. Ciekawym produktem finalnym była broszura podsumowująca obliczenia i wnioski z projektu dotyczącego przeliczenia kosztów remontu (malowania) pokoju. Uczniowie musieli wyszukać informacje dotyczące dostępnych farb, ich wydajności, sposobu użycia, a także cen wszelkich pozostałych materiałów (pędzle, wałki, folie, taśmy).

 

        

 

    

 

 

Chemia

Uczniowie realizujący rozszerzoną chemię opracowali przepisy na kosmetyki domowej roboty: pastę do zębów, antyperspirant, krem do twarzy, płyn do mycia naczyń oraz szyb. Część uczniów zbadała czy używamy w życiu codziennym więcej kwasów czy zasad. Powodzeniem zakończyły się również doświadczenia uczniów w zakresie samodzielnego przygotowania wskaźnika kwasowo-zasadowego.

 

 

        

 

 

Historia _ Język polski

W ramach projektu z historii i języka polskiego powstał podcast pt. Stosunek Polaków do Rosjan w I połowie XIX wieku na przykładach wybranych utworów literackich i źródeł historycznych.

 

Po zakończeniu pracy nad projektami uczniowie podsumowali swoją pracę, podkreślając, że bardzo dużo nauczyli się dzięki wykonanym eksperymentom. Ciekawym wyzwaniem okazała się także prezentacja projektów i tworzenie raportu z przeprowadzonych badań w języku angielskim.

Dni Projektów Interdyscyplinarnych dały uczniom możliwość wykorzystania i prezentacji kompetencji, które zdobyli wcześniej w trakcie nauki w programie dwujęzycznym.

 

 

Projekty interdyscyplinarne w klasach dwujęzycznych 2022


Projekty interdyscyplinarne

 

Współpraca: