Program matury międzynarodowej

Korzyści programu międzynarodowego:

 • program uczy znajomości języka angielskiego na bardzo wysokim poziomie (od 2 klasy – po gimnazjum/ 3 klasy – po szkole podstawowej, wszystkie przedmioty z językiem angielskim, jako językiem instrukcji; dwujęzyczność),
 • otwarta droga na studnia uniwersyteckie w kraju i na świecie (co 4 absolwent Paderewskiego na kierunku medycznym, absolwenci na uniwersytetach zagranicznych),
 • przeliczanie wyników matury na polskie uczelnie daje duże szanse na dostanie się na najbardziej oblegane kierunki,
 • dyplom IB DP jest rozpoznawany na najbardziej renomowanych uczelniach zagranicznych, jako najbardziej prestiżowy,
 • obowiązkowe napisanie własnej pracy (EE) oraz specyfika pracy na lekcjach lepiej przygotowuje uczniów do studiowania na zagranicznych uczelniach,
 • przygotowanie do studiów wyższych (metody i sposoby uczenia się: krytyczne i analityczne myślenie, stawianie pytań i szukanie odpowiedzi, analiza źródeł czy metodologia),
 • uczniowie rozwijają szereg umiejętności, które są wymagane na studiach wyższych oraz w przyszłej pracy zawodowej na nowoczesnym rynku pracy (zarządzanie czasem, planowanie, umiejętność komunikacji interpersonalnej czy pracy w zespole, obowiązkowości i sumienności),
 • wszelkie działania pozaszkolne (CAS) mogą być poświadczonym dowodem praktyk, które przydadzą się w staraniach o stypendia zagraniczne, granty, przy ubieganiu się o pierwszą pracę,
 • stały kontakt z uczniami z zagranicy i bieżący kontakt z językiem angielskim,
 • nauka pod kierunkiem bardzo dobrych, wysoko wykwalifikowanych nauczycieli.

 

W Liceum Paderewski proponujemy naukę w klasach o 3 różnych profilach: medycznym, politechniczno-biznesowym i społeczno-humanistycznym.

Wybieram program międzynarodowy: PROFIL MEDYCZNY

Wybór profilu medycznego umożliwi Ci w przyszłości studiowanie kierunków medycznych zarówno na polskiej, jak i zagranicznej uczelni.

KLASA I pre DPKLASA II i III (IB DP)
Realizacja podstawy programowej liceum
8 godzin nauki języka angielskiego tygodniowo
Część przedmiotów wykładana w języku angielskim
Dodatkowo lekcje EDB a dla chętnych język łaciński

Programy rozszerzone:

 • język angielski,
 • biologia,
 • chemia.
W klasie II i III będziesz już realizował Program Dyplomowy Matury Międzynarodowej IB DP:

 • wszystkie przedmioty (z wyjątkiem języka ojczystego) są wykładane w języku angielskim,
 • 2 lub 3 przedmioty na poziomie standardowym SL (4 godziny tygodniowo) 
 • 3 lub 4 przedmioty na poziomie rozszerzonym HL (6 godzin tygodniowo) 
 • 1 grupa przedmiotowa: język polski A                                                                              SL
 • 2 grupa przedmiotowa: język angielski B                                                                       HL
 • 3 grupa przedmiotowa: psychologia lub geografia lub historia                        SL
 • 4 grupa przedmiotowa: biologia                                                                                           HL
 • 5 grupa przedmiotowa: matematyka (applications and interpretations)    SL lub HL
 • 6 grupa przedmiotowa: chemia                                                                                             HL
 • a także 3 interdyscyplinarne obszary edukacyjne:
 • teorii wiedzy (TOK – Theory of Knowledge) obejmujący naukę krytycznego myślenia, analizę procesów poznawczych oraz poznanie metod i narzędzi badawczych odpowiednich dla poszczególnych przedmiotów,
 • program twórczość-działanie-służba (CAS – Creativity, Action, Service), który służy rozwojowi i samodoskonaleniu, a także rozwija postawę prospołeczną, promując działania na rzecz potrzebujących, społeczności szkolnej czy lokalnej,
 • pracę dyplomową (EE – Extended Essay) będącą samodzielną rozprawą badawczą z wybranego przez Ciebie przedmiotu.
Wybieram program międzynarodowy: PROFIL POLITECHNICZNO-BIZNESOWY
Idealne rozwiązanie dla miłośników nauk ścisłych, którzy planują studia na kierunkach politechnicznych lub informatycznych.

KLASA I pre-DPKLASA II i III (IB DP)
Realizacja podstawy programowej liceum
8 godzin nauki języka angielskiego tygodniowo
Część przedmiotów wykładana w języku angielskim
Programy rozszerzone:

 • język angielski,
 • matematyka,
 • fizyka lub informatyka lub geografia.
W klasie II i III będziesz już realizował Program Dyplomowy Matury Międzynarodowej IB DP:

 • wszystkie przedmioty (z wyjątkiem języka ojczystego) są wykładane w języku angielskim,
 • 2 lub 3 przedmioty na poziomie standardowym SL (4 godziny tygodniowo) 
 • 3 lub 4 przedmioty na poziomie rozszerzonym HL (6 godzin tygodniowo) 
 • 1 grupa przedmiotowa: język polski A                                                                              SL
 • 2 grupa przedmiotowa: język angielski B                                                                       HL
 • 3 grupa przedmiotowa: geografia lub  historia                                                            SL lub HL         
 • 4 grupa przedmiotowa: fizyka lub informatyka                                                          SL lub HL
 • 5 grupa przedmiotowa: matematyka (applications and interpretations)    SL lub HL
 • 6 grupa przedmiotowa: informatyka lub fizyka lub II język obcy                    SL lub HL
 • a także 3 interdyscyplinarne obszary edukacyjne:
 • teorii wiedzy (TOK – Theory of Knowledge) obejmujący naukę krytycznego myślenia, analizę procesów poznawczych oraz poznanie metod i narzędzi badawczych odpowiednich dla poszczególnych przedmiotów,
 • program twórczość-działanie-służba (CAS – Creativity, Action, Service), który służy rozwojowi i samodoskonaleniu, a także rozwija postawę prospołeczną, promując działania na rzecz potrzebujących, społeczności szkolnej czy lokalnej,
 • pracę dyplomową (EE – Extended Essay) będącą samodzielną rozprawą badawczą z wybranego przez Ciebie przedmiotu.
Wybieram program międzynarodowy: PROFIL SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNY
Idealne rozwiązanie dla miłośników nauk społecznych i humanistycznych, którzy planują studia na kierunkach humanistycznych, społecznych, prawniczych, ekonomicznych, lingwistycznych.

KLASA I (PRE DP)KLASA II i III (IB DP)
Realizacja podstawy programowej liceum
8 godzin nauki języka angielskiego tygodniowo
Część przedmiotów wykładana w języku angielskim
Programy rozszerzone:

 • język angielski,
 • język polski lub język niemiecki lub język hiszpański
 • historia lub geografia
W klasie II i III będziesz już realizował Program Dyplomowy Matury Międzynarodowej IB DP:

 • wszystkie przedmioty (z wyjątkiem języka ojczystego) są wykładane w języku angielskim,
 • 2 lub 3 przedmioty na poziomie standardowym SL (4 godziny tygodniowo) 
 • 3 lub 4 przedmioty na poziomie rozszerzonym HL (6 godzin tygodniowo) 
 • 1 grupa przedmiotowa: język polski A                                                                                  SL/HL
 • 2 grupa przedmiotowa: język angielski B                                                                            HL
 • 3 grupa przedmiotowa: geografia lub historia lub psychologia                             SL lub HL
 • 4 grupa przedmiotowa: biologia                                                                                               SL
 • 5 grupa przedmiotowa: matematyka (applications and interpretations)        SL
 • 6 grupa przedmiotowa: psychologia  lub II język obcy                                                SL lub HL
 • a także 3 interdyscyplinarne obszary edukacyjne:
 • teorii wiedzy (TOK – Theory of Knowledge) obejmujący naukę krytycznego myślenia, analizę procesów poznawczych oraz poznanie metod i narzędzi badawczych odpowiednich dla poszczególnych przedmiotów,
 • program twórczość-działanie-służba (CAS – Creativity, Action, Service), który służy rozwojowi i samodoskonaleniu, a także rozwija postawę prospołeczną, promując działania na rzecz potrzebujących, społeczności szkolnej czy lokalnej,
 • pracę dyplomową (EE – Extended Essay) będącą samodzielną rozprawą badawczą z wybranego przez Ciebie przedmiotu.
Nasze certyfikaty: