Korzyści programu matury międzynarodowej


 

 Inwestycja w przyszłość 

 • Licealiści uczą się zgodnie z najlepszymi, międzynarodowymi standardami edukacyjnymi. Nauczyciele skutecznie inspirują uczniów do pogłębiania wiedzy i są dla nich wzorem.
 • Absolwenci otrzymują dyplom matury międzynarodowej, który otwiera im drogę na studia na najbardziej prestiżowych uczelniach w Polsce i na świecie.
 • Uczniowie poznają specyfikę nauczania akademickiego, dzięki czemu rozpoczynając studia, mogą płynnie wejść w kolejny etap edukacji.

 

 Język angielski jako praktyczne narzędzie 

 • Uczniowie pogłębiają umiejętności posługiwania się językiem angielskim, co ułatwia im późniejsze studiowanie – zarówno na zagranicznych uczelniach, jak i na anglojęzycznych kierunkach w kraju.
 • Licealiści wykorzystują język angielski jako użyteczne narzędzie do sprawnego prowadzenia dyskusji i efektywnej współpracy.
 • Nauczyciele stale rozwijają swoje umiejętności na międzynarodowych szkoleniach, nieustannie doskonalą się w ramach programu.

 

 Rozwój kompetencji społecznych 

 • Absolwenci programu nabywają kompetencje społeczne i intrapersonalne, które pomagają im na studiach oraz w pracy zawodowej.
 • Licealiści uczą się samodzielnego rozwiązywania problemów, rozwijają swoją kreatywność i samodzielność.
 • Licealiści uczą się krytycznego myślenia, odpowiedzialności za siebie oraz globalnego patrzenia na otaczającą ich rzeczywistość.

Program MYP (International Baccalaureate Middle Years Programme)

IB MYP to program:

 • dla starszych uczniów szkoły podstawowej i początku liceum
 • integrujący wiedzę i umiejętności ze wszystkich przedmiotów
 • kształcący „kompetencje miękkie”
 • przygotowujący do programu Matury Międzynarodowej.

 

Program Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate Diploma Programme IB DP)

IB DP to program:

 • dla uczniów ostatnich dwóch lat liceum
 • realizowany w języku angielskim
 • przygotowujący do Matury Międzynarodowej i dalszego studiowania za granicą oraz w Polsce
 • dający możliwość wstępu na najbardziej renomowane uczelnie świata.

W Liceum Paderewski w roku szkolnym 2020/2021 proponujemy naukę w klasach o 3 różnych profilach: medycznym, politechniczno-biznesowym i społeczno-humanistycznym.

PROFILE KLAS
Wybieram program międzynarodowy: PROFIL MEDYCZNY

Wybór profilu medycznego umożliwi Ci w przyszłości studiowanie kierunków medycznych zarówno na polskiej, jak i zagranicznej uczelni. Najlepszy wybór dla  przyszłych studentów takich kierunków jak: medycyna, fizjoterapia, weterynaria, farmacja, stomatologia, kosmetologia, neuropsychologia czy biotechnologia.

klasa I i II IB MYPklasa III i IV IB DP
 • Realizacja podstawy programowej liceum.
 • 6 godzin nauki języka angielskiego tygodniowo.
 • Część przedmiotów nauczana w języku angielskim.
 • Dodatkowo lekcje: wprowadzenie do programu IB DP, doradztwo zawodowe, teatr, projektowanie a dla chętnych język łaciński.

Programy rozszerzone:

 • język angielski,
 • biologia,
 • chemia.
W klasie III i IV będziesz już realizował Program Dyplomowy Matury Międzynarodowej IB DP:

 • wszystkie przedmioty (z wyjątkiem języka ojczystego) są nauczane w języku angielskim,
 • 7 godzin nauki języka angielskiego tygodniowo
 • 2 lub 3 przedmioty na poziomie standardowym SL (4 godziny tygodniowo) 
 • 3 lub 4 przedmioty na poziomie rozszerzonym HL (6 godzin tygodniowo) 
 • 1 grupa przedmiotowa: język polski A                                                                              SL
 • 2 grupa przedmiotowa: język angielski B                                                                       HL
 • 3 grupa przedmiotowa: psychologia lub geografia lub historia                        SL
 • 4 grupa przedmiotowa: biologia                                                                                           HL
 • 5 grupa przedmiotowa: matematyka AI* lub matematyka AA*                       SL lub HL
 • 6 grupa przedmiotowa: chemia                                                                                             HL
*matematyka AI – stosowanie matematyki w problemach z życia wziętych, uczniowie muszą widzieć matematykę w otaczających ich świecie i chcą rozwijać narzędzia i umiejętności pomagające im interpretowanie zjawisk otaczającego ich świata.
*matematyka AA – podejście teoretyczne do matematyki, uczniowie muszą mieć zaawansowane umiejętności obliczeniowe, muszą lubić wyzwania i analityczne podejście do nauki.
 • a także 3 interdyscyplinarne obszary edukacyjne:
 • teorii wiedzy (TOK – Theory of Knowledge) obejmujący naukę krytycznego myślenia, analizę procesów poznawczych oraz poznanie metod i narzędzi badawczych odpowiednich dla poszczególnych przedmiotów,
 • program twórczość-działanie-służba (CAS – Creativity, Action, Service), który służy rozwojowi i samodoskonaleniu, a także rozwija postawę prospołeczną, promując działania na rzecz potrzebujących, społeczności szkolnej czy lokalnej,
 • pracę dyplomową (EE – Extended Essay) będącą samodzielną rozprawą badawczą z wybranego przez Ciebie przedmiotu.
Wybieram program międzynarodowy: PROFIL POLITECHNICZNO-BIZNESOWY
Idealne rozwiązanie dla miłośników nauk ścisłych, którzy planują studia na wszelkich kierunkach politechnicznych, architekturze, informatyce, mechatronice oraz kierunkach takich, jak biznes, bankowość, zarządzanie, ekonomia, marketing, czy finanse.

klasa I i II IB MYPklasa III i IV IB DP
 • Realizacja podstawy programowej liceum.
 • 6 godzin nauki języka angielskiego tygodniowo.
 • Część przedmiotów nauczana w języku angielskim.
 • Dodatkowo lekcje: wprowadzenie do programu IB DP, doradztwo zawodowe, teatr i projektowanie.

Programy rozszerzone:

 • język angielski,
 • matematyka,
 • fizyka lub informatyka lub geografia.
W klasie III i IV będziesz już realizował Program Dyplomowy Matury Międzynarodowej IB DP:

 • wszystkie przedmioty (z wyjątkiem języka ojczystego) są nauczane w języku angielskim,
 • 7 godzin nauki języka angielskiego tygodniowo
 • 2 lub 3 przedmioty na poziomie standardowym SL (4 godziny tygodniowo) 
 • 3 lub 4 przedmioty na poziomie rozszerzonym HL (6 godzin tygodniowo) 
 • 1 grupa przedmiotowa: język polski A                                                                              SL
 • 2 grupa przedmiotowa: język angielski B                                                                       HL
 • 3 grupa przedmiotowa: geografia                                                                                       SL lub HL 
 •                                                      lub historia                                                                                   SL         
 • 4 grupa przedmiotowa: fizyka lub informatyka                                                          SL lub HL
 • 5 grupa przedmiotowa: matematyka AI* lub matematyka AA*                       SL lub HL
 • 6 grupa przedmiotowa: informatyka lub fizyka lub II język obcy                    SL lub HL
*matematyka AI – stosowanie matematyki w problemach z życia wziętych, uczniowie muszą widzieć matematykę w otaczających ich świecie i chcą rozwijać narzędzia i umiejętności pomagające im interpretowanie zjawisk otaczającego ich świata.
*matematyka AA – podejście teoretyczne do matematyki, uczniowie muszą mieć zaawansowane umiejętności obliczeniowe, muszą lubić wyzwania i analityczne podejście do nauki.
 • a także 3 interdyscyplinarne obszary edukacyjne:
 • teorii wiedzy (TOK – Theory of Knowledge) obejmujący naukę krytycznego myślenia, analizę procesów poznawczych oraz poznanie metod i narzędzi badawczych odpowiednich dla poszczególnych przedmiotów,
 • program twórczość-działanie-służba (CAS – Creativity, Action, Service), który służy rozwojowi i samodoskonaleniu, a także rozwija postawę prospołeczną, promując działania na rzecz potrzebujących, społeczności szkolnej czy lokalnej,
 • pracę dyplomową (EE – Extended Essay) będącą samodzielną rozprawą badawczą z wybranego przez Ciebie przedmiotu.
Wybieram program międzynarodowy: PROFIL SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNY
Idealne rozwiązanie dla miłośników nauk społecznych i humanistycznych, którzy planują studia na kierunkach takich, jak: psychologia, filologie, prawo, socjologia, administracja, filozofia, wszelkich wydziałach artystycznych.

klasa I i II IB MYPklasa III i IV IB DP
 • Realizacja podstawy programowej liceum.
 • 6 godzin nauki języka angielskiego tygodniowo.
 • Część przedmiotów nauczana w języku angielskim.
 • Dodatkowo lekcje: wprowadzenie do programu IB DP, doradztwo zawodowe, teatr i projektowanie.

Programy rozszerzone:

 • język angielski,
 • język polski lub język niemiecki lub język hiszpański
 • historia lub geografia
W klasie III i IV będziesz już realizował Program Dyplomowy Matury Międzynarodowej IB DP:

 • wszystkie przedmioty (z wyjątkiem języka ojczystego) są nauczane w języku angielskim,
 • 7 godzin nauki języka angielskiego tygodniowo
 • 2 lub 3 przedmioty na poziomie standardowym SL (4 godziny tygodniowo) 
 • 3 lub 4 przedmioty na poziomie rozszerzonym HL (6 godzin tygodniowo) 
 • 1 grupa przedmiotowa: język polski A                                                                                  SL/HL
 • 2 grupa przedmiotowa: język angielski B                                                                            HL
 • 3 grupa przedmiotowa: geografia lub historia lub psychologia                             SL lub HL
 • 4 grupa przedmiotowa: biologia                                                                                                SL
 • 5 grupa przedmiotowa: matematyka AI*                                                                            SL
 • 6 grupa przedmiotowa: psychologia  lub II język obcy                                                SL lub HL
*matematyka AI – stosowanie matematyki w problemach z życia wziętych, uczniowie muszą widzieć matematykę w otaczających ich świecie i chcą rozwijać narzędzia i umiejętności pomagające im interpretowanie zjawisk otaczającego ich świata.
 • a także 3 interdyscyplinarne obszary edukacyjne:
 • teorii wiedzy (TOK – Theory of Knowledge) obejmujący naukę krytycznego myślenia, analizę procesów poznawczych oraz poznanie metod i narzędzi badawczych odpowiednich dla poszczególnych przedmiotów,
 • program twórczość-działanie-służba (CAS – Creativity, Action, Service), który służy rozwojowi i samodoskonaleniu, a także rozwija postawę prospołeczną, promując działania na rzecz potrzebujących, społeczności szkolnej czy lokalnej,
 • pracę dyplomową (EE – Extended Essay) będącą samodzielną rozprawą badawczą z wybranego przez Ciebie przedmiotu.
Nasze certyfikaty: