Program matury międzynarodowej

Korzyści programu międzynarodowej matury:

  • program uczy znajomości języka angielskiego na bardzo wysokim poziomie (od 2 klasy wszystkie przedmioty z językiem angielskim jako językiem instrukcji; dwujęzyczność),
  • otwarta droga na studnia uniwersyteckie w kraju i na świecie (co 5 absolwent Paderewskiego na kierunku medycznym, absolwenci na uniwersytetach zagranicznych),
  • przeliczanie wyników matury na polskie uczelnie daje duże szanse na dostanie się na najbardziej oblegane kierunki na tych uczelniach,
  • dyplom IB jest rozpoznawany na najbardziej renomowanych uczelniach zagranicznych jako najbardziej prestiżowy,
  • obowiązkowe napisanie własnej pracy (EE) oraz specyfika pracy na lekcjach lepiej przygotowuje uczniów do studiowania na zagranicznych uczelniach,
  • przygotowanie do studiów wyższych (metody i sposoby uczenia się: krytyczne i analityczne myślenie, stawianie pytań i szukanie odpowiedzi, analiza źródeł czy metodologia),
  • uczniowie rozwijają szereg umiejętności, które są wymagane na studiach wyższych oraz w przyszłej pracy zawodowej na nowoczesnym rynku pracy (zarządzanie czasem, planowanie, umiejętność komunikacji interpersonalnej czy pracy w zespole, obowiązkowości i sumienności),
  • wszelkie działania pozaszkolne (CAS) mogą być poświadczonym dowodem praktyk, które przydadzą się w staraniach o stypendia zagraniczne, granty, przy ubieganiu się o pierwszą pracę,
  • stały kontakt z uczniami z zagranicy i bieżący kontakt z językiem angielskim,
  • nauka pod kierunkiem bardzo dobrych, wysoko wykwalifikowanych nauczycieli.

 

W Liceum Paderewski proponujemy naukę w klasach o 3 różnych profilach: medycznym, politechniczno-informatycznym i społeczno-humanistycznym.

Wybieram maturę międzynarodową: PROFIL MEDYCZNY
Wybieram maturę międzynarodową: PROFIL POLITECHNICZNO-INFORMATYCZNY
Wybieram maturę międzynarodową: PROFIL SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNY
Nasze certyfikaty: