Jak zostać uczniem Międzynarodowego Liceum Paderewski?


 

Proces rekrutacji:

KROK 1:  Kwestionariusz kandydata i list motywacyjny
Wypełnienie i przesłanie formularza online.

KROK 2:  Dokumenty 
Dostarczenie drogą mailową niezbędnych dokumentów.

KROK 3:  Sesja egzaminacyjna 
Egzamin pisemny z języka angielskiego oraz rozmowa rekrutacyjna.

KROK 4:  Podsumowanie rekrutacji i decyzja komisji rekrutacyjnej

 

Rekrutacja kandydatów do klas 1 na rok szkolny 2024/2025:

Jestem uczniem MSP Paderewski / SP Klonowic w Lublinie – rekrutacja zakończona

Jestem uczniem ósmej klasy szkoły podstawowej – I nabór zapisy do 02.04.2024

Współpraca: