Q&A – często zadawane pytania


Ile wynosi czesne?
Szczegółowe informacje na temat kosztów nauki dostępne są w zakładce: rekrutacja do 1 klasy.

Czy można aplikować do wielu klas?
W Paderewskim nie aplikuje się do konkretnych klas, a do konkretnego programu: matury polskiej dwujęzycznej lub matury międzynarodowej. Uczeń wypełniając kwestionariusz rekrutacyjny, zaznacza, który z programów wybiera (tutaj można wybrać oba programy). Jeśli chodzi o wybór profilu – kandydat deklaruje tylko jeden. Jeśli uczeń został przyjęty do szkoły, może dokonywać zmian profilu.

Czy i kiedy można zmienić rozszerzenia?
Wybrane przedmioty rozszerzone można zmienić w każdym momencie w ciągu pierwszych dwóch lat nauki. Warunkiem zmiany rozszerzenia jest zaliczenie materiału, który został już zrealizowany z nowo wybranego przedmiotu. Czyli zmieniając rozszerzenie w klasie 2 uczeń musi zaliczyć materiał z nowego przedmiotu w zakresie rozszerzonym, który był zrealizowany w klasie 1. W programie matury międzynarodowej DP, realizowanej w klasie 3 i 4, uczeń może dokonać zmiany przedmiotu do końca września klasy 3.

Czy jest miejsce do odpoczynku – świetlica, klub?
W szkole funkcjonuje klub szkolny – miejsce, w którym uczniowie mogą odpocząć. Znajdują się tam wygodne kanapy, stoliki i jest możliwość przygotowania gorących napojów czy podgrzania własnych posiłków.

Czy jest stołówka z własną kuchnią czy catering?
W budynku Międzynarodowych Szkół Paderewski dostępna jest stołówka z kuchnią własną oraz sklepik z napojami i świeżą żywnością (m.in. kanapki, tosty na ciepło, sałatki). Uczniowie mają także możliwość zaparzenia herbaty oraz podgrzania własnych posiłków w klubie szkolnym.

Czy w szkole obowiązuje obuwie zmienne?
Nie, w szkole nie ma obowiązku zmiany obuwia.

Czy nauczyciele odpytują przy tablicy?
W klasycznym tego słowa znaczeniu – nie. W Paderewskim nie odpytujemy uczniów przy tablicy. To nie znaczy jednak, że uczniowie nie pracują przy tablicy w trakcie lekcji.

Ile czasu trwa przerwa obiadowa?
Przerwa trwa 25 minut 🙂

Czy w IB wszystkie lekcje są po angielsku?
Lekcje w programie IB MYP odbywają się po polsku, ale stopniowo wprowadzany jest język angielski. W programie IB DP większość lekcji (za wyjątkiem języka polskiego, niemieckiego i hiszpańskiego) odbywają się głównie po angielsku.

Co zdaje się na maturze dwujęzycznej?
Uczeń zdaje przedmioty obowiązkowe – j. polski, matematykę, język angielski na poziomie dwujęzycznym oraz wybrane przedmioty dodatkowe (na poziomie rozszerzonym). Uczeń może (nie musi) zdawać dodatkowo arkusze w języku angielskim z realizowanych przedmiotów dwujęzycznych rozszerzonych (w zależności od wybranego profilu).

Co to jest CAS?
CAS jest to Program Rozwoju Osobistego w programie IB DP, którego celem jest wszechstronny rozwój ucznia (odkrywanie własnych zdolności, rozwijanie nowych umiejętności) i przygotowanie go do działania na rzecz siebie i innych. Uczniowie realizują działania w ramach trzech obszarów rozwoju: Creativity (twórczość), Activity (aktywność fizyczna) oraz Service (działalność na rzecz innych). Dodatkowo realizują również grupowy projekt CAS, mający na celu wprowadzenie uczniów w pracę metodą projektu. Program CAS jest elementem obowiązkowym w programie matury międzynarodowej DP.

Co to jest SA?
Service as Action (pomoc w działaniu) to program wolontaryjny w IB MYP, mający na celu rozwój uczniów poprzez aktywne działania na rzecz innych.

W jakich godzinach odbywają się lekcje?
Lekcje zwyczajowo rozpoczynają się o godz. 8.00 i najczęściej kończą się o godz. 15.05, jednak jest to uzależnione od wybranego profilu oraz programu. Zajęcia lekcyjne mogą zakończyć się najpóźniej o 16.45.

Czy liceum korzysta z hali w CSA?
Tak, każde zajęcia wychowania fizycznego realizujemy w obiekcie Centrum Sportu Akademos.

Czy i jakie są SKS-y?
W szkole realizowane są SKS, najczęściej z piłki siatkowej, koszykówki, piłki nożnej. Szczegółowe informacje dotyczące zajęć dodatkowych można znaleźć tutaj.

Czy obowiązkowo trzeba zdawać maturę dwujęzyczną, będąc w klasie dwujęzycznej?
Absolwent oddziału dwujęzycznego zdaje obowiązkowo język angielski w części pisemnej i ustnej na poziomie dwujęzycznym. Arkusze w języku angielskim z wybranych przedmiotów rozszerzonych nie są obowiązkowe. Informatory maturalne są dostępne na stronie cke.gov.pl/egzamin-maturalny.

 

 

Współpraca: